loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 43 trên 427 kết quả
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 11 (trang 131 SGK Đại Số 10): Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:(A) 41,4kg ;     (B) 42,4...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:41    402   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 10 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là(A) 1 ;     (B) 2(C) 3 ;     (D) 4Lời giảiChọn (D) vì phương sai
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:40    197   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 9 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20.Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho là(A) 23,5 ;     (B) 22(C) 22,5 ;     (D) 14Lời giảiChọn (C) vì:
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:39    190   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 8 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần sốSố trung vị của bảng phân bố tần số đã cho là(A) 18 tuổi;     (B) 20 tuổi(C) 19 tuổi;     (D) 21 tuổiLời giảiChọn B vì dãy có số phần tử là lẻ.
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:38    206   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 7 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần sốTiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ti.Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là(A) 2 triệu đồng;     (B) 6 triệu đồng;(C) 3 triệu đồng; ...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:37    189   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 6 (trang 130 SGK Đại Số 10): Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1,2,3,4,5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu t...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:36    209   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 5 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sauMức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)Tìm mức lương bình quân của các ...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:34    189   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng saua) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)b)...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:32    516   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 3 (trang 129 SGK Đại Số 10): Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng saua) Lập bảng phân bố tần số và tần suấtb) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điề...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:20    263   
Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Chương V: THỐNG KÊ Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 2 (trang 129 SGK Đại Số 10): Nếu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.Lời giảia) Số trung bình cộng:b) Số trung vịi) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy khô...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 20:16    228   
Hiển thị 1 - 43 trên 427 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến