loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 7 trên 68 kết quả
Đang cập nhật bài viết

Đang cập nhật bài viết

Mong các bạn thông cảm
hoangkyanh0109    07/03/2017 lúc 16:59    190   
Đang cập nhật bài viết

Đang cập nhật bài viết

Mong các bạn thông cảm
hoangkyanh0109    07/03/2017 lúc 16:58    349   
Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Bài 16 (trang 102 SGK Hình học 12): Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 =0 và mặt phẳng ( β) có phương trình 2x – 2y + z + 3 = 0a)Chứng minh rằng (α) cắt ( β)b)Viết phương t...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:57    366   
Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 15 (trang 101 SGK Hình học 12):a)Viết phương trình các mặt phẳng (α) và ( β) song song với nhau và lần lượt chứa d và d'.b)Lấy hai điểm M(2; -1; 1) và M'(2; 0; 1) lần lượt trên d và d'. Tính kho...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:55    320   
Bài 14 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 14 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 14 (trang 101 SGK Hình học 12):Lời giải:
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:54    158   
Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 13 (trang 101 SGK Hình học 12):Lời giải:
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:51    207   
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 12 (trang 101 SGK Hình học 12): Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3; -2; -2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1) và D(-1; 1; 2)a)Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Suy ra ABCD là một tứ diệnb)Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp ...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:50    177   
Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 11 (trang 101 SGK Hình học 12): Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1; 2; 0); B(-3; 0; 2), C(1; 2; 3), D(0; 3; -2)a)Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của đường thẳng AD.b)Viết phương trình mặt phẳng (α...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:49    154   
Bài 10 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 10 trang 101 SGK Hình học 12

Bài 10 (trang 101 SGK Hình học 12):Lời giải:
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:48    154   
Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12

Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12

Bài 9 (trang 100 SGK Hình học 12): Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1), B (1; 4; -1), C(2; 4; 3), D(2; 2; -1)a)Chứng minh rằng các đường thẳngAB, AC, AD vuông góc với nhau từng đôi một. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.b)V...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 07:47    252   
Hiển thị 1 - 7 trên 68 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến