loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 2 trên 15 kết quả
Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 4 (trang 138 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau:a) (3-2i)z+(4+5i)=7+3ib) (1+3i)z-(2+5i)=(2+i)zc) z/(4-3i)+(2-3i)=5-2iLời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:24    105   
Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 3 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau:Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:22    110   
Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 2 (trang 138 SGK Giải tích 12): Tìm nghịch đảo của z là:a) z=1+2ib) z=√2-3ic) z=id) z=5+i √3Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:16    175   
Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Chương 4 : Số phức Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 1 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép chia sau:Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:14    179   
Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 5 (trang 136 SGK Giải tích 12): 5. Tính:a) (2+3i)2b) (2+3i)3 Lời giải:Ta có: (2+3i)2=(2+3i)(2+3i)=(22-33 )+(2.2.3)i=-5+12iTổng quát (a+bi)2=a2-b2+2abiTa có: (2+3i)3 =(2+3i)(2+3i)2=(-5+12i)(2+3i)=(-5.2-12.3)+(-5.3+12.2)i=-49+9iC&oac...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:10    103   
Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 4 (trang 136 SGK Giải tích 12): Tính i3,i4;i5. Nêu cách tính in với n là số tự nhiên tùy ý:Lời giải:*Ta có: i3=i2 i=-1i=-1 *Ta có: i4=i2.i2=-1.(-1)=1 *Ta có: i5=i4.i=1.i=i *Ta có: i4...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:06    149   
Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3 (trang 136 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau:a) (3-2i)(2-3i)b) (-1+i)(3+7i)c) (5(4+3i)d) (-2-5i)4iLời giải:a) Ta có: (3-2i)(2-3i)=(3.2-2.3)+(-3.3-2.2)i=-13ib) Ta có: (-1+i)(3+7i)=(-1.3-1.7)+(-1.7+1.3)i=-10-4ic) Ta có:...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:05    112   
Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 2 (trang 136 SGK Giải tích 12): Tính α+ β,α- β với:a) α=3, β=2ib) α=1-2i, β=6ic) α=5i, β=-7id) α=15; β=4-2iLời giải:a) Ta có: (3)+(2i)=3+2i ; (3)+(2i)=3+2ib) Ta có: (1-2i)+(6i)=1+4i; (1-2...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:02    91   
Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Chương 4 : Số phức Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 1 (trang 135 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau:a) (3-5i)+(2+4i)b) (-2-3i)+(-1-7i)c) (4+3i)-(5-7i)d) (2-3i)-(5-4i)Lời giải:a) Ta có: (3-5i)+(2+4i)=(3+2)+(-5+4)i=5-ib) Ta có: (-2-3i)+(-1-7i)=(-2-1)+(-3-7)i=-3-10ic) Ta có:...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 22:01    111   
Chương 4 : Số phức Bài 1 : Số phức

Chương 4 : Số phức Bài 1 : Số phức

Bài 6 (trang 134 SGK Giải tích 12): Tìm z, biết:a) z=1-i √2b) z=-√2+i √3c) z=5d) z=7iLời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:59    121   
Hiển thị 1 - 2 trên 15 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến