loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 2 trên 15 kết quả
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 5 (trang 121 SGK Giải tích 12):Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:51    129   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 4 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính thể tích khối tròn xoay đó hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh Ox:Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:49    105   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 3 (trang 121 SGK Giải tích 12): Parabol y=x2/2 chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng.Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:47    209   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 2 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=x2+1 , tiếp tuyến với đường này tại hai điểm M(2; 5) và trục Oy.Lời giải:Phương trình tiếp tuyến với đường cong y=x2+1 tại hai điểm M(2; 5) là...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:45    115   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 1 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:a) y=x2;y=x+2b) y=|lnx|;y=1c) y=(x-6)2;y=6x-x2Lời giải:a) Giả sử đường thẳng y=x+2 cắt parabol y=x2 tại A và B. Hình phẳng giới hạn bởi các...
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:42    105   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Bài 6 (trang 113 SGK Giải tích 12):Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:38    91   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Bài 5 (trang 113 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:Lời giải: 
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:36    106   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Bài 4 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính:Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:34    111   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Bài 3 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:31    107   
Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Chương 3 : Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Bài 2 : Tích phân

Bài 2 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:Lời giải:
hoangkyanh0109    16/02/2017 lúc 21:29    110   
Hiển thị 1 - 2 trên 15 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến