loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 1 trên 7 kết quả
Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 7 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 7 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 7 (trang 140 SGK Đại Số 10): Trên đường tròn lượng giác cho điểm M xác định bởi sđ cung AM = α (0 < α < π/2). Gọi M1, M2, M3 lần lượt là điểm đối xứng của M qua trục Ox, trục Oy và gốc tọa độ. Tìm số đo cá...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:19    240   
Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 6 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 6 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 6 (trang 140 SGK Đại Số 10): Trên đường tròn lượng giác, xác định các điểm M khác nhau biết rằng cung AM có số đo tương ứng là (trong đó k là một số nguyên tùy ý)Lời giải
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:18    382   
Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 5 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 5 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 5 (trang 140 SGK Đại Số 10): Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đoLời giải
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:16    271   
Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 4 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 4 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 4 (trang 140 SGK Đại Số 10): Một đường tròn có bán kính 20cm. Tìm độ dài các cung trên đường tròn, có số đoLời giảiTừ công thức l = Rα (α có đơn vị là rad) ta có:
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:15    117   
Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 3 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 3 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 3 (trang 140 SGK Đại Số 10): Đổi số đo của các cung sau đây ra độ, phút, giâyLời giải
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:13    161   
Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 2 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác: Bài 2 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 2 (trang 140 SGK Đại Số 10): Đổi số đo của các số sau đây ra radiana) 18o;     b) 57o30'c) -25o;     d) -125o45'Lời giải
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:10    176   
Bài 1: Cung và góc lượng giác : Bài 1 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1: Cung và góc lượng giác : Bài 1 trang 140 SGK Đại Số 10

Bài 1 (trang 140 SGK Đại Số 10): Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác nhau trên đường tròn lượng giác, có thể xảy ra trường hợp các điểm cuối của chúng trùng nhau không ? Khi nào trường hợp ...
hoangkyanh0109    04/03/2017 lúc 08:06    135   
Hiển thị 1 - 1 trên 7 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến