loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 4 trên 37 kết quả
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 13 (trang 177 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:19    186   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:17    127   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 11 (trang 177 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:16    120   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 10 (trang 177 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:15    128   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:13    112   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 8 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3 – 3t2 – 9t, trong đó t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m).a.Tính vận tốc của chuyển động khi t =...
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:12    148   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 7 (trang 176 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của:Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:10    116   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 6 (trang 176 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:08    117   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 5 (trang 176 SGK Đại số 11): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:07    106   
Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Chương 5: Đạo hàm Ôn tập chương 5

Bài 4 (trang 176 SGK Đại số 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    23/02/2017 lúc 08:06    126   
Hiển thị 1 - 4 trên 37 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến