loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 4 trên 38 kết quả
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 17 (trang 108 SGK Đại Số 10): Hệ bất phương trình sau vô nghiệmLời giảiChọn câu (C).
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:15    109   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 16 (trang 108 SGK Đại Số 10): Bất phương trình mx2 + (2m – 1)x + m + 1 < 0 có nghiệm khi(A) m = 1 ;     (B) m = 3(C) m = 0 ;     (D) m = 0,25Lời giảiChọn câu (C)Khi m = 0 thì bất phương trình trở th&agra...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:14    116   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 15 (trang 108 SGK Đại Số 10): Bất phương trình (x + 1)√x ≤ 0 tương đương với bất phương trìnhLời giảiChọn câu (C)
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:13    97   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 14 (trang 107 SGK Đại Số 10): Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trìnhLời giảiChọn câu B.
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:12    88   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 13 (trang 107 SGK Đại Số 10): Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩnLời giảiVẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường thẳngΔ : 3x + y = 9Δ1 : x - y + 3 = 0Δ2 : x + 2y = 8Δ3 : y = 6Mi...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:10    114   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 12 (trang 107 SGK Đại Số 10): Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Sử dụng định lí về dấu tam thức bậc hai, chứng mình rằng:Lời giải
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:06    104   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 11 (trang 107 SGK Đại Số 10): a) Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức a2 - b2 = (a - b)(a + b) hãy xét dấuLời giải(Lưu ý: phần bài làm hơi tắt một chút, các bạn có thể tự mình lập bảng xét dấu cho đ...
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:04    118   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 10 (trang 107 SGK Đại Số 10): Cho a > 0, b > 0. Chứng minh rằngLời giải
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 11:01    85   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 9 (trang 107 SGK Đại Số 10): Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.Lời giảiĐịnh lí (trang 101 sgk Đại Số 10):
hoangkyanh0109    15/03/2017 lúc 10:59    186   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 8 (trang 107 SGK Đại Số 10): Nếu quy tắc biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình ax + by ≤ c.Lời giải- Vẽ đường thẳng (d): ax + by = c.- Chọn điểm M(xo, yo) (thường chọn điểm (0; 0)) và tính giá trị axo + byo.- So sánh axo&nb...
hoangkyanh0109    14/03/2017 lúc 11:48    99   
Hiển thị 1 - 4 trên 38 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến