loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 4 trên 38 kết quả
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 12 (trang 93 SGK Hình học 12): Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A(1; -2; -5) qua đường thẳng có phương trìnhLời giải
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:07    104   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 11 (trang 93 SGK Hình học 12): Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng tọa độ Oxz và cắt hai đường thẳng:Lời giải
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:05    210   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 10 (trang 93 SGK Hình học 12): Cho điểm M(2; 1; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y – z – 27 = 0. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua (α).Lời giải:
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:04    90   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 12): Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M(1; -1; 2) trên mặt phẳng (α): 2x – y + 2z + 11 = 0.Lời giải:
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:04    90   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 8 (trang 93 SGK Hình học 12):Lời giải
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:02    717   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 7 (trang 92 SGK Hình học 12):Lời giải
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:01    172   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 6 (trang 92 SGK Hình học 12):Lời giải
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 20:00    97   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 5 (trang 92 SGK Hình học 12): Cho mặt cầu(S) có phương trình (x – 3)2 + (y + 2)2 + (z – 1)2 = 100 và mặt phẳng (α) có phương trình 2x – 2y – z + 9 = 0. Mp(α) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C...
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 19:59    122   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 4 (trang 92 SGK Hình học 12): Lập phương trình tham số của đường thẳng:Lời giải
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 19:58    95   
Ôn tập chương 3 Hình học 12

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 3 (trang 92 SGK Hình học 12): Cho bốn điểm A(-2; 6; 3), B(1; 0; 6), C(0; 2; -1), D(1; 4; 0)a)Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Suy ra ABCD là một tứ diện.b)Tính chiều cao AH của tứ diện ABCD.c)Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa AB v&agra...
hoangkyanh0109    01/03/2017 lúc 19:57    88   
Hiển thị 1 - 4 trên 38 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến