Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 84: Sử dụng máy tính bỏ túi; Tỉ số phần trăm

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-28 03:35:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 16 | Lượt Download: 0 | File size: 3.663872 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GV Thực hiện : Đinh ThanhNg­êi d¹y : ÑinhThứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2010

Toán

Tr.82Sử dụng máy tính bỏ túi để

giải toán về tỉ số phần trămToaùn: Sử dụng máy tính bỏ

túi để giải toán về tỉ số phần trăm

I. MUÏC TIEÂU : GIUÙP HS:Rèn kĩ năng sử dụng máy tính

bỏ túi.

Ôn tập các bài toán cơ bản về tỉ

số phần trăm.Toaùn : Sử dụng máy tính bỏ

túi để giải toán về tỉ số phần trăm

I. MUÏC TIEÂU :

II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :

A.KIEÅM TRA BAØI CUÕ :A. Kiểm tra bài cũ:

Hãy dùng máy tính bỏ túi để tinh

và nêu kết quả các phép tính sau:

a) 126,45 + 796,892=923,342b) 352,19 – 189,471=162, 719c) 75,54 x 39=2 946,06d) 308,85 : 14,5=21,3Toaùn : Sử dụng máy tính bỏ

túi để giải toán về tỉ số phần trăm

I. MUÏC TIEÂU :

II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :

A.KIEÅM TRA BAØI CUÕ :

B.BÀI MỚI :Toaùn : Sử dụng máy tính bỏ

túi để giải toán về tỉ số phần trăma) Ví dụ 1:Tính tỉ số phần

trăm của 7 và 40.

Ta lần lượt ấn các phím :

7 : 4 0 = Màn hình: 0,175

Có thể lần lượt ấn các phím :

7 : 4 0 % Màn hình: 17.5b) Ví dụ 2:Tính 34% của 56.

Ta lần lượt ấn các phím :

5 6 x 3 4 % Màn hình: 19.04

Máy tính đã tính:

56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19.04

Vậy: 34% của 56 là 19,04c) Ví dụ 3:Tìm một số biết

65% của nó bằng 78.

Ta lần lượt ấn các phím :

7 8 : 6 5 % Màn hình: 120

Máy tính đã tính:

78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120

Vậy: số cần tìm là 120Toaùn : Sử dụng máy tính bỏ

túi để giải toán về tỉ số phần trăm

I. MUÏC TIEÂU :

II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :

A.KIEÅM TRA BAØI CUÕ :

B.BÀI MỚI :

C. LUYỆN TẬP – THỰC HÀNHTrườngSố

học sinhSố

học sinh

nữTỉ số %

của HS nữ

và tổng số

HS40049,56%1. Trong bảng sau, cột cuối cùng

AntỉHòa

311học sinh

ghi

số phần612trăm của

nữ

50,83%

vàAntổng

số

học

sinh

của

một

trường.

Hải

578

294

50,76%

Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và

An Dương

714 cột đó.

356

viết

kết quả vào

49,85%

An Sơn8072. Trung bình xay xát 1 tạ

thóc thì

thu

đượcGạo

69kg

Thóc

(kg)

(kg)gạo,

69 và thóc

tức là tỉ 100

số % của gạo

150

103,5

là 69%. Bằng máy tính bỏ

86,25

125

túi, hãy tính số gạo75,9

thu được

110

khi xay xát

thócviết

vào

ô

88

60,72

trống (theo mẫu) :Dùng

máy

tính

bỏ

túi

để

3. Với lãi xuất tiết kiệm 0,6%

tính

một tháng, cần gửi bao nhiêuĐể sau một tháng nhận được số

tiền

để30sau

nhận

tiền lãi

000một

đồngtháng

cần gửi

số tiền là:

30 000

: 0,6%

được

số tiền

lãi=là5 000

: 000 (đồng)

Để sau một tháng nhận được số

tiền lãi 60

cần gửi; số tiền là:

a)000

30 đồng

000 đồng

60 000 : 0,6% = 10 000 000 (đồng)

b) 60

đồng

Để sau

một000

tháng

nhận; được số

tiền lãi 90 000 đồng cần gửi số tiền là:

c) 90 000 đồng.

90 000 : 0,6% = 15 000 000 (đồng)Toaùn : Sử dụng máy tính bỏ

túi để giải toán về tỉ số phần trăm

I. MUÏC TIEÂU :

II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :

A.KIEÅM TRA BAØI CUÕ :

B.BÀI MỚI :

C. LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH

D. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.Giaùo vieân chủ nhiệm

vaø caùc em hoïc sinh

LÔÙP 5A

CHÂN THÀNH

CHÚC SỨC KHỎE

CÁC THẦY – CÔKÍNH GỞI LỜI CHÀO THÂN ÁI – ĐOÀN

KẾT.
phamthothaiduong1509@gmail.com
2020-09-24 17:19:53