Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 84: Sử dụng máy tính bỏ túi; Tỉ số phần trăm

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-28 03:35:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 101 | Lượt Download: 0 | File size: 3.663872 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu