Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào 04:50 AM ngày 27-07-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 26 | Lượt Download: 1 | File size: 0.748544 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 6. MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN
Gv: Ngô Thanh Bổng
Tiểu học Khánh Thượng

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lý
• Kiểm tra bài cũ
Khí hậu của Tây Nguyên có mấy mùa?
Đặc điểm của từng mùa?
Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt,
mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa với những
ngày mưa kéo dài bất tận. Mùa khô trời nắng
gay gắt, đất đai bở vụn.

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Người Ba-na

Người Giẻ-chiêng

Người Gia-rai

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
1. Tây Nguyên

Kể tên một số dân tộc sống ở Tây Nguyên?
Những dân tộc nào sống lâu đời ở đây?
Những dân tộc nào từ nơi khác di cư tới?
Người dân ở đây sống tập trung hay thưa thớt?

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
1. Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống
Ở Tây Nguyên có rất nhiều dân tộc cùng chung
sống. Trong đó có những dân tộc đã định cư lâu đời ở
đây như Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng,... Bên cạnh đó
cũng có những dân tộc mới di cư đến vùng đất này
như Kinh, Mông, Tày, Nùng,... Tuy nhiên đây lại là
vùng thưa dân của nước ta .

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
1. Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc chung sống
Các dân tộc ở Tây Nguyên chung sống hoà hợp
bên nhau cùng xây dựng Tây Nguyên ngày càng giầu
đẹp.

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
2. Nhà rông ở Tây Nguyên

Dựng nhà rông

Nơi tổ chức lễ

Hội họp và tiếp khách

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
2. Nhà rông ở Tây Nguyên
Các dân tộc ở Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn,
sinh hoạt tập thể ở nhà rông. Nhà rông là ngôi nhà lớn nhất
của buôn, là nơi hội họp, tiếp khách, tổ chức lễ hội,... Nhà
rông là biểu hiện của sự giàu có, sung túc của mỗi buôn làng.

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí
Một số dân tộc ở Tây Nguyên

3. Trang phục, lễ hội

Khố và váy là trang phục đặc trưng của người Tây Nguyên.
Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc.
Mọi người đều thích mang đồ trang sức bằng bạc.

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
3. Trang phục, lễ hội

Lễ hội cồng chiêng Lễ ăn cơm mới

Hội xuân

Hội đua voi

Ở Tây Nguyên, lễ hội thường tổ chức vào mùa xuân hoặc sau vụ thu
hoạch. Các lễ hội đặc sắc ở đây là: lễ hội cồng chiêng, hội đua voi, hội
xuân, lễ ăn cơm mới,...

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí
Một số dân tộc ở Tây Nguyên

3. Trang phục, lễ hội

Các nhạc cụ của người Tây Nguyên

Người Tây Nguyên có nhiều loại nhạc cụ độc đáo như đàn tơrưng, đàn krông-pút, đàn đá, cồng, chiêng,... Vừa qua Unesco đã
công nhận Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản
văn hoá thế giới.

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Tây Nguyên
Nhiều dân tộc
cùng chung sống

Nhà rông

Trang phục, lễ hội

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Tây Nguên là nơi sinh sống của ..........
N H I

Ề U D Â N T Ộ C

Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Địa lí

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Khố, váy là ..... đặc trưng của người Tây Nguyên

T R A N G P H Ụ C
2020-09-30 00:03:24