Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 6: Tập chép Chị em

7367e498a5adc4fef762a59dc50f5559
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 02:51:59 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 37 | Lượt Download: 0 | File size: 1.337856 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THCS TRẦN PHÚTỔ: TOÁN TIN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN: LỚP 6Thời gian: 45 phútCâu (0,5 iểm )Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 10.Câu (1 ,0 iểm )Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa. a) 2.2.2.2.2 b) y.y 2.y c) 10000 d) 12 7Câu (2 ,0 điểm)Thực hiện phép tính :a) 36 b) 59 90 (17 8) ]Câu (1 ,0 iểm )Tìm đểa) 13* chia hết cho b) 53* chia hết cho mà không chia hết cho Câu (1 ,0 iểm) Tìm x, biết:a) 25 40 b) 5.(x 35) 515Câu 1,0 điểm) a) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 84; 105. b) Tìm Ư(84) và B(105). Câu (0,5 iểm )Một phép chia có tổng của số chia và số bị chia bằng 75. Biết rằng thương là 7, số dưbằng 3. Tìm số bị chia và số chia.Câu (1,25 iểm )Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oya) Lấy thuộc Ox, thuộc Oy. Viết tên các tia trùng với tia Oy.b) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không Vì sao?c) Tìm tia đối của tia Ax.Doc24.vn a) Hãy xác định điểm trên xy sao cho ba điểm A, O, thẳng hàng.b) Lấy điểm trên tia Ox sao cho OD 3cm, lấy điểm trên tia Oy sao cho OE 3cm.Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng DE không? Vì sao?c) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng đó.Doc24.vnTRƯỜNG THCS TRẦN PHÚTỔ: TOÁN TIN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN: LỚP 6C âu ội dung iểm1 Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 10. 0; 2; 4; 6; 8; 10} (0,5 iểm )2 2.2.2.2.2 5(0,25 iểm )b Y.y 2.y 6(0,25 iểm )c 10000 10 4(0,25 iểm )d 12 5(0,25 iểm )3 36 49 36 49 45 (0,5 iểm )(0,25 iểm )(0,25 iểm )b 59 [90 (17 8) 2] 59 [90 2)] 59 [90 81] 59 50 (0,25 iểm )(0,25 iểm )(0,25 iểm )(0,25 iểm )4 13* chia hết cho 5. Tìm được 0; (0,5 iểm )b 53* chia hết cho mà không chia hết cho 9. Tìm được 4; (0,5 iểm )5 24 40x 40 25 15 (0,25 iểm )(0,25 iểm )Doc24.vnb 5.(x+35) 515x 35 515 35 103 (0,25 iểm )x 103 35 68 (0,25 iểm )6 Phân tích được mỗi số: 84 2.3.7 105 3.5.7 (0,25 iểm )(0,25 iểm )b Tìm Ư(84) {1; 2; 3; 4; 6; 12; 14; 21; 28; 84}và B(105) {0; 105; 210; 315; ...} (0,25 iểm )(0,25 iểm )7 Số chia: (75 3) 9- Số bị chia: 75 66 (0,25 iểm )(0,25 iểm )8 Vẽ hình đúng (0,25 iểm )a Tia trùng với Oy là tia OB. (0,25 iểm )b Hai tia Ax và Oy không đối nhau. Vì chúng không chung gốc. (0,5 iểm )c Tia đối với tia Ax là tia Ay hoặc AO, AB ). (0,25 iểm )9 Vẽ đúng hình (0,5 điểm)a Nối AB cắt xy tại O. (0,25 điểm)b Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng DE.Vì: OD OE 3cm và điểm nằm giữa hai điểm và E. (0,25 điểm)(0,25 điểm)c Trên hình vẽ có đoạn thẳng là: OA; OB; AB; DO; OE; DE (0,5 điểm)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.