Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 56: Nhân 1 số thập phân với 10; 100; 1000

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-28 03:31:29 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 95 | Lượt Download: 1 | File size: 0.583168 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNGMÔN: TOÁN LỚP 5

GIÁO VIÊN : ĐẦU THỊ CHÍNThứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán

Bài cũ :

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta

làm thế nào ?

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên:Ta nhân

như nhân các số tự nhiên. Đếm xem trong phần thập phân

của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy

tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái .Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

• Ví dụ1 : 27,867 × 10 = ?

Nếu ta chuyển dấu phẩy của

số 27,867sang bên phải một

chữ số ta cũng được 278,67.Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

24,56 × 10 =

48,5× 10 =Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…• Ví dụ2:

53,286

×10053,286 × 100 = ?Nếu ta chuyển dấu phẩy

của số 53,286 sang bên phải

53,286 × 100 = 5328,6 hai chữ số ta cũng được

5328,6.Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

Nhân nhẩm

35,678 × 100

57,48×1000==Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,. . .Muốn nhân một số thập phân với 10, 100

1000,…ta làm thế nào?Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

• Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,…ta

chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên

phải một, hai, ba,…chữ số .Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Luyện tập :

1Nhân nhẩm : Trò chơi đố bạna/1,4 × 10=142,1× 1007,2× 1000 = 7200= 210b / 9,63 × 10 = 96,3

25,08 × 100 = 2508

5,32× 1000 = 5320Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000…

Bài 2 : Viết số đo dưới dạng số đo có đơn vị là xăngti-mét :

10,4 dm =

12,6 m =

0,856 m =

5,75 m =Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000Bài 3: Hs khá , giỏi làmThứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000…

Trò chơi :

Ghi Đ vào □ trước câu trả lời đúng.

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100,1000,…ta

chỉ việc :b/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một,

hai,ba ,…chữ số.□Đ a/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một,

hai,ba ,…chữ số.