Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 51: Nghe viết Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 03:14:42 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 53 | Lượt Download: 0 | File size: 2.3808 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN HƯNG - LONG AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐIỀN BMÔN: CHÍNH TẢ LỚP

3Người thực hiện: Nguyễn Đình Khang

NĂM HỌC: 2010 - 2011Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tảKiểm tra bài cũ:Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần

hiển linh giúp dân đánh giặc.

Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền

thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm,

suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông

Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng TửTìm hiểu nội dung bài:

Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết

ơn Chử Đồng Tử?

- Nhân dân lập đền thờ Chử Đồng Tử ở nhiều nơi

bên sôngHồng. Hằng năm suốt mấy tháng mùa xuân,

cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội

để tưởng nhớ công lao của ông.Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng TửTìm hiểu nội dung bài:

Không kể tựa bài, đoạn văn

viết trên có mấy câu?

- Có 3 câu.Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng TửTìm hiểu nội dung bài:

Những chữ nào trong

đoạn được viết hoa?

- Chữ đầu đoạn, đầu mỗi câu

- Chử Đồng Tử, HồngThứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần

hiển linh giúp dân đánh giặc.

Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền

thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm,

suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông

Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng TửHướng dẫn viết từ khó

Chử Đồng Tử

hiển linh

nô nứch + iên + thanh hỏi

n + ưc + thanh sắcThứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

VIẾT LẠI TỪ KHÓThứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần

hiển linh giúp dân đánh giặc.

Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền

thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm,

suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông

Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

chỗ sửa

lỗiSau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều

lần hiển linh giúp dân đánh giặc.

Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử,

lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ

đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một

vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở

hội để tưởng nhớ ông.Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

chỗ sửa

lỗiThứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Chính tả: (Nghe - viết)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

chỗ sửa

lỗiSau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều

lần hiển linh giúp dân đánh giặc.

Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử,

lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ

đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một

vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở

hội để tưởng nhớ ông.Bài tập

Bài 2 a: Điền vào chỗ trống:

a/ r , d hay gi?

Hoa …ấy

gi đẹp một cách …

gi ản …ị.

d Mỗi cánh hoagi ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn

và có màu sắc …r ực …r ỡ. Lớp lớp hoa …ấy

gi …ải

r kín

mặt sân, nhưng chỉ cần một làn …ó

gi thoảng, chúng

tản mát bay đi mất.

Theo Trần Hoài DươngTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT