Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 07:11:06

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tìm và đọc lại chỗ đảo phách trong bài TĐN.

Câu 2

Đọc đúng giai điệu TĐN số 7 và ghép lời.

Lượt xem: 233

Các bài học liên quan