Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 24: Cây gỗ

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-22 05:55:45 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 142 | Lượt Download: 0 | File size: 32.907264 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤTHỰC HiỆN: DƯƠNG THI SINH1/ Hãy chọn ý đúng nhất:

Cây hoa có bộ phận chính nào ?

a. Rễ, thân, lá .

b. Rễ, thân, lá, hoa, quả.

c. Rễ, thân, lá, hoa.2 / Người ta trồng hoa để làm gì ?Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2011

Tự nhiên xã hộiCây gỗ

1/ Haõy keå teân caùc caây goã

maø em bieát ?Cây đaCaây tuøng

baùchCaây bao

baùp2/ Cây gỗ được trồng ở đâu? Hãy chỉ rễ,

thân, lá của cây gỗ.Vỉa hèhai bên đườngCông viênCây gỗ thường được trồng ở rừng,

ở vườn, hai bên đường, công viên,

trường học và còn trồng ở nhiều nơi.thânrễCây gỗ gồm có ba bộ

phận chính:

- Rễ

- Thân

- Lá