Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 22: Học hát bài Ngày đầu tiên đi học

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 03:30:56

1. Luyện tập bài hát và kết hợp đánh nhịp 3/4

2. Nốt nhạc đầu tiên của bài hát Ngày đầu tiên đi học là phách thứ mấy của nhịp và là phách mạnh hay nhẹ? Khi đánh nhịp 3/4 thì thể hiện nốt nhạc đó với động tác mạnh tay như thế nào?

Trả lời:

Nốt nhạc đầu tiên trong bài Ngày đầu tiên đi học là phách thứ 3 của nhịp ¾ và là phách nhẹ.

Khi đánh nhịp ¾ thì thể hiện nốt nhạc đó với động tác tay từ dưới đi lên trên.

Lượt xem: 260

Các bài học liên quan