Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 20: Nghe viết Ông và Cháu

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 03:31:15 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 154 | Lượt Download: 0 | File size: 0.507904 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Xin kính chào Quý thầy cô về

dự giờ thăm lớp 2/1Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011Chính tả

Kiểm tra bài cũ

Tiết chính tả trước các em học bài gì ?Bài : Ngày lễThứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011Chính tả

Bài cũ: Ngày lễ-nghỉ ngơi

-ngẫm nghĩThứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả- Tranh vẽ những ai?

- Tranh vẽ ông và cháu.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả- Hai ông cháu đang làm gì?

- Hai ông cháu đang vật tay thi với nhau.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả- Vậy theo các bạn trong cuộc thi này ai sẽ là người

thắng cuộc? Vì sao?

- Theo em, bạn nhỏ sẽ là người thắng cuộc vì trông

bạn nhỏ rất là vui.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Bài thơ có tên là gì?

- Bài thơ có tên là ông và cháu.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Khi ông và cháu thi vật tay với nhau ai là người thắng

cuộc?

- Khi ông và cháu thi vật tay thì cháu là người thắng cuộc.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Khi đó ông đã nói gì?

- Ông nói: “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Có phải là ông đã thua cháu không? Vì sao?

- Không phải là ông thua cháu mà là ông đã nhường cháu

để cho cháu vui.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Bài thơ trên có mấy khổ thơ?

- Bài thơ có hai khổ thơ.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Mỗi câu thơ có mấy chữ?

- Mỗi câu thơ có 5 chữ.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Khi viết nên lùi vào mấy ô từ chỗ sửa lỗi?

- Khi viết chúng ta nên viết lùi vào 2 ô kể từ chỗ sửa lỗi.Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Tìm những câu thơ có sử dụng dấu hai chấm?

- Những câu thơ có sử dụng dấu hai chấm là:

Cháu vỗ tay hoan hô:

Bế cháu, ông thủ thỉ:Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Tìm trong bài những câu thơ có sử dụng dấu ngoặc kép?

- Những câu thơ sử dụng dấu ngoặc kép là:

“Ông thua cháu, ông nhỉ!”

“Cháu khỏe…rạng sáng.”Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc- Tìm trong bài những khó viết?Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)- keo

- vỗ tay

- buổi trời chiều

- rạng sángThứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả (nghe – viết)Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :

“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc