Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 04:41:26

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tìm các nốt nhạc có trong bài TĐN số 1 và sắp xếp lại trên khuông nhạc theo thứ tự từ thấp đến cao. Em hãy đọc đúng cao độ các nốt đó.

Trả lời:

Rê, mi, pha, son, đô

Câu 2

Học thuộc TĐN số 1 và kết hợp gõ theo âm hình tiết tấu trong bài.

Lượt xem: 271

Các bài học liên quan