Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 17: Lũy tre

42a87330e7bffe6b272a9a5994bd4278
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-23 14:33:37 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 88 | Lượt Download: 0 | File size: 32.268288 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hồ Gươm

Chính tả:
Mỗi sớm mai thức dậy
Luỹ tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Nguyễn Công Dương

Chính tả:

Mỗi sớm mai thức dậy
Luỹ tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.

Mỗi , luỹ tre , gọng vó
Rì rào