Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-27 05:16:43 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 449 | Lượt Download: 1 | File size: 0.557634 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ THAO
GIẢNG ÂM
NHẠC 9

ÔN TĐN: TĐN SỐ 4
ÂNTT: MỘT SỐ
CA KHÚC MANG
ÂM HƯỞNG DÂN
CA

Tiết 14
Ôn tập TĐN: TĐN số 4
ÂNTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

1/ Ôn tập TĐN số 4

1/ ÔN TĐN SỐ 4

Tiết 14
Ôn tập TĐN: TĐN số 4
ÂNTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

2/ Âm nhạc thường thức: một số ca
khúc mang âm hưởng dân ca

* Khái niệm: dân ca là những
Nhắc
lại
khái
bài hát do nhân dân sáng tác
dân
không rõ tácniệm
giả truy
ền mica?
ệng
từ đời này qua đời khác.

1/ Dân ca miền núi phía Bắc ( mang nét duyên dáng mềm
mại )
2/ Dân ca đồng bằng Bắc Bộ ( mềm mại )

3/ Dân ca miền Trung ( trữ tình )

4/ Dân ca Tây Nguyên ( Phóng khoáng- mạnh mẽ )

5/ Dân ca Nam Bộ ( Chân chất- thật thà)

Tiết 14
Ôn tập TĐN: TĐN số 4
ÂNTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

2/ Âm nhạc thường thức: một số ca
khúc mang âm hưởng dân ca

* Khái Thế
niệm:
là là
ca khúc
sáng
nào
ca khúc
âm
dân
tác dựamang
vào ch
ất hưởng
liệu dân
ca
ca ?
của vùng miền nào đó.

Tiết 14
Ôn tập TĐN: TĐN số 4
ÂNTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

Do nhân dân Được lưu
sáng
tác,
truy

n
r

ng
rãi
Ca khúc mang âm hưởng
không rõ tác không có bản
dân giả
ca khác với
dân
ca

gốc, có nhiều dị
những điểm
bảnnào?
Ca khúc Do nhạc sĩ
Có bản gốc
mang âm sáng tác dựa người ca sĩ phải
hưởng vào làn điệu hát theo bản
dân ca
vùng miền nhạc đó
nào đó
Dân ca

1/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc

2/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ

Nước ta
gồm mấy
vùng dân
ca chính?

3/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung

4/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên

5/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ