Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 14: Ôn tập bài hát Đi cấy, TĐN số 5 & Âm nhạc thưởng thức

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 03:27:29

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Học thuộc bài hát Đi cấy và TĐN số 5

Câu 2

Kể tên những lọai nhạc cụ dân tộc mà em biết

Trả lời:

Sáo, Đàn bầu, Đàn tranh, Đàn nhị, Đàn nguyệt, Trống.( Trống cơm, trống cái, trống đế)

Lượt xem: 253

Các bài học liên quan