Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 12: Công nghiệp

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 05:32:56 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 99 | Lượt Download: 1 | File size: 23.0784 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

GV thực hiện: TrầnThị Nga

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Địa lí:

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Địa lí:
Kiểm tra bài cũ:

5

1

6
7

2

3

1

Ngành lâm nghiệp gồm những
hoạt động gì? Phân bố chủ yếu
ở đâu ?

2

Nước ta có những điều kiện
nào để phát triển ngành thuỷ
sản?

3

Em hãy mô tả lại
những hình ảnh bên

1

4

2

3

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Địa lí:
91

NHIỆM VỤ BÀI HỌC
- Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và
thủ công nghiệp.
- Nêu tên một số sản phẩm của các ngành
công nghiệp và thủ công nghiệp.
- Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận
xét về cơ cấu của công nghiệp.

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Địa lí:
91

1.Các ngành công nghiệp
Ngành công nghiệp

Sản phẩm

-Than, dầu mỏ, quặng sắt,…
- Điện (nhiệt điện, thủy - Điện
- Gang, thép, đồng, thiếc,…
điện…)
- Luyện kim
- Các loại máy móc, phương tiện
- Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, giao thông.
- Phân bón, thuốc trừ sâu, xà
sửa chữa)
phòng,…
- Hóa chất
- Các loại vải, quần áo,…
- Dệt, may mặc
- Chế biến lương thực, thực - Gạo, đường, bánh kẹo, rượu bia,

phẩm
- Dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình,…
- Sản xuất hàng tiêu dùng

- Khai thác khoáng sản

Dựa vào bảng, thảo luận theo cặp, trả lời các câu hỏi:
1. Kể tên các ngành công nghiệp của nước ta ?
2. Kể tên sản phẩm của các ngành công nghiệp đó ?
Ngành công nghiệp

Sản phẩm

-Than, dầu mỏ, quặng sắt,…
- Điện (nhiệt điện, thủy - Điện
- Gang, thép, đồng, thiếc,…
điện…)
- Luyện kim
- Các loại máy móc, phương tiện
- Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, giao thông.
- Phân bón, thuốc trừ sâu, xà
sửa chữa)
phòng,…
- Hóa chất
- Các loại vải, quần áo,…
- Dệt, may mặc
- Chế biến lương thực, thực - Gạo, đường, bánh kẹo, rượu
bia,…
phẩm
- Dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình,
- Sản xuất hàng tiêu dùng


- Khai thác khoảng sản

Ngành công nghiệp
- Khai thác khoảng sản
- Điện (nhiệt điện, thủy điện…)
- Luyện kim
- Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, sửa
chữa)
- Hóa chất
- Dệt, may mặc
- Chế biến lương thực,
thực phẩm
- Sản xuất hàng tiêu dùng

Sản phẩm
-Than, dầu mỏ, quặng sắt,…
- Điện
- Gang, thép, đồng, thiếc,…
- Các loại máy móc, phương tiện
giao thông.
- Phân bón, thuốc trừ sâu, xà
phòng,…
- Các loại vải, quần áo,…
- Gạo, đường, bánh kẹo, rượu bia,

-Dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình,…

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ chạy than

Nước hoa

Phân bón

Thuốc trừ sâu