Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 11: Tập chép Mẫu Giấy vụn

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 03:29:37 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 39 | Lượt Download: 0 | File size: 1.954816 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ NHA

TRANG

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC XÖÔNG HUAÂN 1Chào mừng quý thầy cô về dự giờPhân môn: Chính tả lớp 2

Giáo viên: ĐINH THỊ THÚY NGAThứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tảThứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụn

Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy,

nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới

nói:

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy

bỏ tôi vào sọt rác!”Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụn

Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy,

nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới

nói:

Hai dấu phẩy

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy

bỏ tôi vào sọt rác!”Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụnõ một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mâuûgiấy,

Bông

nhặt

ătï lên rồi mang bỏ vào ssọt rác.

acùXong xuôi, em mới

nói:

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy

bỏ tôi vào ssọt racù!”

Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang,

dấu ngoặc kép, dấu chấm than.Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụn- Bỗng

- mẩu giấy

- nhặt lên

- sọt rácMẩu giấy vụnThứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụn

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống ai hay ay

ù nhà

a) m…..ù cày

m…..b) thính t….giơ t…..a) mai ù

nhàmayùcàyb) thính taigiơ tayThứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụn

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

a) (sa, xa) ?… xôi, …. xuống(sá, xá) ?phố …, đường …xa xôi, sa xuống

phố xá, đường sáThứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụn

Tìm những từ có tiếng sa

sa sẩy, sa lưới, chim sa cá lặn, sa cơ

Tìm những từ có tiếng xa

xa xôi, xa nhà, xa lạThứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012

Chính tả:( Tập chép)

Mẩu giấy vụnBài học đến đây kết thúcXin chân thành cảm ơn!