Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 11: Nghe viết Luật Bảo Vệ môi trường

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 02:14:28 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 9 | Lượt Download: 0 | File size: 1.260544 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lớp

LỚP 5/2

5/4 chào

chào mừng

mừng quý

quý thầy

thầycô về

về dự

dự hội

hội giảng

giảngLuật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai1Kiểm tra bài cũ

Không gian

Lảnh lótLuật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai2Hình 2Hình 1Hình 3

Luật bảo vệ môi trườngHình 4

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai3Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài: Luật bảo vệ môi trườngĐiều 3,khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường

trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với

môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy

thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí

và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

Em hãy cho biết nội dung của bài chính tả?

-> Nội dung của bài chính tả là cho chúng ta biết thế nào là hoạt

động bảo vệ môi trường của “Điều 3, khoản 3”Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai4Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài: Luật bảo vệ môi trườngĐiều 3,khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường

trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi

trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái,

phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết

kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

Luyện viết từ khó,dễ sai.

Khoản :oan # oangSuy thoái:s#x

oai # oiThiên nhiên:Luật bảo vệ môi trườngiên # iêngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai5Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài : Luật bảo vệ môi trường

Luyện viếtBài tậpKhoản

Suy thoái

Thiên nhiênLuật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai6Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài: Luật bảo vệ môi trườngLỗiĐiều 3,khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi

trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác

động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường;

khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi

trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên

thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai7Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài : Luật bảo vệ môi trường

Luyện viếtLuật bảo vệ môi trườngBài tậpTrường : Nguyễn Thị Minh Khai8Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài: Luật bảo vệ môi trườngLỗiĐiều 3,khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi

trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác

động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường;

khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi

trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên

thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai9Môn: chính tả(nghe – viết)

Bài : Luật bảo vệ môi trường

Bài tập(2).a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở

âm đầu l hay n.Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.lắmlấmlươnglửanắmnấmnươngnửaM: thích lắm / nắm cơmđẹp lắmlấm bùnlương tâmbếp lửalắm điềulấm chấmlương thựcđốt lửanắm taynấm rơmnương rẫymột nửacơm nắmnấm danương taybẻ nửaLuật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai10(3).a) Thi tìm nhanh:

Các từ láy âm đầu n.

M: náo nứcĐội AĐội B00:00

00:01

00:02

00:03

00:04

00:05

00:06

00:07

00:08

00:09

00:10

00:11

00:12

00:13

00:14

00:15

00:16

00:17

00:18

00:19

00:20

00:21

00:22

00:23

00:24

00:25

00:26

00:27

00:28

00:29

00:30

00:31

00:32

00:33

00:34

00:35

00:36

00:37

00:38

00:39

00:40

00:41

00:42

00:43

00:44

00:45

00:46

00:47

00:48

00:49

00:50

00:51

00:52

00:53

00:54

00:55

00:56

00:57

00:58

00:59

01:00

01:01

01:02

01:03

01:04

01:05

01:06

01:07

01:08

01:09

01:10

01:11

01:12

01:13

01:14

01:15

01:16

01:17

01:18

01:19

01:20

01:21

01:22

01:23

01:24

01:25

01:26

01:27

01:28

01:29

01:31

01:32

01:33

01:34

01:35

01:36

01:37

01:38

01:39

01:40

01:41

01:42

01:43

01:44

01:45

01:46

01:47

01:48

01:49

01:50

01:51

01:52

01:53

01:54

01:55

01:56

01:57

01:58

01:59

02:00

01:30

Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai11Nội dung của bài chính tả là cho chúng ta biết thế

nào là hoạt động bảo vệ môi trường của “Điều

3,khoản 3”Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai12Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai13Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai14Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai15Luật bảo vệ môi trườngTrường : Nguyễn Thị Minh Khai16
2020-09-25 15:57:27