Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 06:53:40

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Kể tên 1 vài bài hát về mùa thu.

Trả lời:

Mùa thu ngày khai trường, Hà Nội mùa thu, Hương ngọc lan, Mùa lá rụng, Em ơi Hà Nội phố…

Câu 2

Học thuộc bài: Mùa thu ngày khai trường.

Lượt xem: 246

Các bài học liên quan