Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiếng Việt Lớp 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vi vào ngày 2020-02-04 11:03:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0.075397 Mb

Nội dung tài liệu Thông tin tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ – LỚP 3/2

________________

TP HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2018

KẾ
HOẠCH
BÀIPhân
DẠY
môn: Luyện từ và câu (lớp 3)

Giáo viên hướng dẫn: BÙI THỊ NGỌC DUNG
Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN THỊ NGỌC VI

MSSV

: 3115150200

Lớp

: DGT1151

Trường: Tiểu Học Nguyễn Huệ

Ngày soạn: 01 tháng 3 năm 2018

GVHD: Bùi Thị Ngọc Dung – Lớp: 3/2

Ngày dạy: 05 tháng 3 năm 2018

Thực tập sinh: Nguyễn Thị Ngọc Vi

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Phân môn: Luyện từ và câu
Bài: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
I. Mục tiêu
a) Kiến thức:
- Hiểu được nghĩa các từ lễ, hội, lễ hội
- Biết tên một số lễ hội, hội và hoạt động trong lễ hội, hội
b) Kỹ năng:
- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp
c) Thái độ:
- Trình bày vở sạch, đẹp
II. Đồ dùng dạy học
1) Giáo viên: Bảng phụ viết bài tập 1 (BT1), đoạn phim giới thiệu về một số lễ
hội/hội, băng giấy viết bài tập 3 (BT3), tranh ảnh về một số hôi, lễ hội
2) Học sinh: Sách bài tập, sưu tập các tranh ảnh về hôi, lễ hội và các hoạt động trong
hôi, lễ hội.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (2 phút)
- Hỏi:
+ Trong tuần 25, tuần 26 em đã học những bài tập đọc nào?
+ Nội dung những bài này có gì giống nhau? (Các bài này đều nói về hội hay lễ hội)
2. Giới thiệu bài mới: Trong bài hôm nay, các em sẽ học một số từ ngữ về lễ hội, sau
đó tập điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp (2 phút)

3. Hướng dẫn học sinh học bài mới
Thời
Hoạt động của giáo viên
gian
10 phút Hoạt động 1: “Cuộc thi tiếp sức”
Mục tiêu: Hiểu được nghĩa các từ lễ, hội,
lễ hội
- Chia lớp thành 4 đội, mỗi đội cử 3
đại diện tham gia cuộc thi.
- Nêu thể lệ: 3 bạn trong mỗi đội tiếp sức
làm BT1 để hoàn thành cuộc thi. Đội nào
làm đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng và
nhận giải thưởng, đội nào làm chậm nhất
sẽ bị phạt hát tập thể.
- Treo bảng phụ, tổ chức hs tham gia
- Chiếu kết quả đúng
Lễ: Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc
kỉ niệm một sự kiện có ý nghĩa
Hội: Cuộc vui tổ chức cho đông người đến
dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt
Lễ hội: Hoạt động tập thể có cả phần lễ và
phần hội
- Nhận xét, công bố kết quả
- Thưởng, phạt các đội
10 phút Hoạt động 2:Tìm từ ngữ theo yêu cầu
Mục tiêu: Kể được tên một số lễ hội, hội
và hoạt động trong lễ hội, hội.
- Yêu cầu học sinh thảo luận viết tên các
lễ hội đã sưu tập bằng tranh ảnh
+ 2 nhóm trình bày tên một số hội
+ 2 nhóm trình bày tên một số lễ hội
+ 2 nhóm trình bày tên một số các
hoạt động
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau
- Chiếu: tranh minh họa và giới thiệu
+ Tên một số lễ hội: Lễ hội Đền Hùng,
lễ hội Trăm gian, lễ hội Chùa Hương,
lễ hội Đền Gióng, lễ hội Kiếp Bạc…
+ Tên một số hội: Hội đua thuyền,
hội chọi trâu, hội bơi chải, hội Lim,
hội khỏe Phù Đổng, hội đua voi, hội thả
diều, hội chọi gà…

Hoạt động của học
sinh

- Cử đại diện

Đồ dụng
dạy học
- 4 bảng phụ
viết BT1
- Quà tặng
cho đội
thắng

- Tham gia cuộc thi
- Trình bày bài làm sạch
đẹp vào VBT

- Thảo luận
- Trình bày
- Trình bày
- Trình bày
- Nhận xét, bổ sung

- Tranh minh
họa
- Máy chiếu
- Đoạn phim

+ Tên một số hoạt động trong lễ hội và
hội: Lễ phật, lễ dâng hương, tưởng niệm,
đua thuyền, đua xe đạp, đua ngựa, kéo co,
cướp cờ, nhảy cao, nhảy xa, thả diều,
chọi gà, đánh đu…
- Cho học sinh xem đoạn phim đã chuẩn
bị, yêu cầu các em nhớ tên các hội, lễ hội.
Thi đua xem ai nhớ được nhiều hơn
8 phút

HĐ 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp
Mục tiêu: Củng cố cách đặt dấu phẩy vào
chỗ thích hợp
- Dán BT3 lên bảng
- Yêu cầu HS đọc BT3
- Hướng dẫn, gợi ý:
Dấu phẩy có thể dùng để:
+ Ngăn cách bộ phận câu trả lời câu hỏi
Vì sao?, Nhờ đâu?... với các từ ngữ sau
nó.
+ Ngăn cách các từ ngữ chỉ sự vật, hiện
tượng, hoạt động, trạng thái, đặc điểm,…
cùng loại.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập
- Gọi 3 học sinh lên bảng chữa bài
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Nhận xét, chốt lại:
a) Vì thương dân, Chữ Đồng Tử và công
chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa,
nuôi tằm, dệt vải.
b) Vì nhớ lời mẹ dặn không làm phiền
người khác, chị em Xô-phi đã về ngay.
c) Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi
thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua.

- Xem phim và ghi nhớ
trả lời

- Đọc

- Làm bài vào vở bài tập
- Lên bảng chữa bài
- Nhận xét

4. Củng cố, dặn dò (3 phút)
- Hỏi: trong các bài tập đọc em đã học tuần 25 và tuần 26 bài nói nói về lễ, bài nào nói
về hội, bài nào nói về lễ hội?
- Nhận xét tiết học, dặn học sinh chuẩn bị bài tiếp theo