Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Skills 2 - trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of the World

Skills 2

Listening

1. Nick's family are in the travel agent's. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose?

(Gia đình Nick đang ở trung tâm du lịch. Họ muốn đi nghỉ. Họ đang chọn một nơi từ tờ quảng cáo trên. Họ chọn nơi nào?)

Click tại đây để nghe: 

Trả lời: They choose Ha Long Bay.

2. Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau)

Click tại đây để nghe: 

 1. What other places does the travel agent talk about? (Những địa điểm nào mà nhân viên du lịch nói đến?)
 2. What questions does Nick's mum ask? (Mẹ Nick đã hỏi câu gì?)
 3. What advice does the travel agent give? (Lời khuyên mà nhân viên du lịch đã đưa ra là gì?)
 4. Is Nick happy about the choice? (Nick có vui với lựa chọn đó không?)

Trả lời:

 1. Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang. Vịnh Hạ Long, Huế, Mũi Né hoặc Nha Trang.
 2. Can we see a picture of the hotel in Mui Ne?/ Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay? Chúng tôi có thể xem hình khách sạn ở Mủi Né không?/ Nơi nào rẻ hơn, Mũi Né hay Vịnh Hạ Long?
 3. Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting. Mủi Né rẻ hơn nhưng tôi nghĩ Vịnh Hạ Long thú vị hơn.
 4. Yes, he is. Vâng, cậu ấy vui.

Tape script:

Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

Nick: Wow! I love the beach. Can we go to Mui Ne, Mum?

Nick’s mum: Well let’s think, Nick. Can I see a picture of the hotel in Mui Ne?

Travel Agent: Yes, here you are.

Nick’s mum: Which cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

Nick’s dad: Yes, you’re right! I think I want to go to Ha Long Bay. It’s better than Mui Ne.

Nick: Oh.

Travel Agent: Yes, it’s rainy in Mui Ne at this time of year. You must take umbrellas and waterproof coats.

Nick’s mum: OK, let’s book Ha Long Bay please.

Writing

3. Write a travel guide about a place you know.

(Viết một bài hướng dẫn du lịch về một nơi mà bạn biết)

Research (Nghiên cứu)

 • Do you have pictures or can you draw a map of the place? (Bạn có bức ảnh nào hoặc bạn có thể vẽ bản đồ về địa điểm đó không?)
 • What natural wonders are there? (Đó là kỳ quan thiên nhiên nào?)
 • How do they compare to other natural wonders? (Chúng như thế nào so với các kỳ quan khác?)
 • What things can you do there? What things must you do? (Bạn có thể làm gì ở đó? Bạn phải làm gì ở đó?)

Ví dụ:

Ha Noi capital

Hanoi is the capital of Vietnam. It is an attractive city which is known as the most important political centre of Vietnam. Hanoi is located in northern region of Vietnam, situated in the Red River delta. As the capital of this country for almost a thousand years, Hanoi is considered one of the main cultural centres of Vietnam. You must visit Sword Lake, One Pillar Pagoda and The Temple of Literature. They're really famous. Here, there are many places for entertainment activities: traditional theaters, cinemas, karaoke bars, dance clubs,... You must take part in the a water puppet tour, it's interesting. Many modern shopping centers and megamalls also have been opened in Hanoi, so you can choose and buy anything you need. Many of Vietnam's most famous dishes, such as pho, banh cuon, cha ca, bun cha, com,...are believed to have originated in Hanoi. They're delicious. You must try them. 

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Đây là một thành phố hấp dẫn được biết đến như là trung tâm chính trị quan trọng nhất của Việt Nam. Hà Nội nằm ở phía Bắc Việt Nam, nằm ở đồng bằng sông Hồng. Là thủ đô của đất nước trong gần một nghìn năm, Hà Nội được coi là một trong những trung tâm văn hoá chính của Việt Nam. Bạn phải đến Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột và Văn Miếu. Chúng thực sự nổi tiếng. Ở đây, có rất nhiều nơi cho các hoạt động giải trí: nhà hát truyền thống, rạp chiếu phim, quán karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, ... Bạn phải tham gia một tour du lịch rối nước, điều thú vị. Nhiều trung tâm mua sắm hiện đại và megamalls cũng đã được mở tại Hà Nội, vì vậy bạn có thể lựa chọn và mua bất cứ thứ gì bạn cần. Nhiều món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam, chẳng hạn như phở, bánh cuốn, chả cha, chè bún, chè, ..., được cho là có nguồn gốc ở Hà Nội. Chúng rất ngon. Bạn phải thử chúng.

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is a great city with the high modem buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River... And you can taste the street food which is very famous in the world.

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tuyệt vời với những tòa nhà cao tầng hiện đại và nhiều bảo tàng cổ xưa. Khi bạn đến thành phố, bạn có thể đến thăm Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Thành phố, sông Sài Gòn... Và bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới.

4. In notes, fill each blank in the network with the information about the place. Then use these notes to write a short paragraph about it.

(Trong ghi chú, điền thông tin về nơi đó vào mỗi chỗ trống trong mạng thông tin. Sau đó sử dụng những ghi chú này để viết thành đoạn văn ngắn)

 1. Where is it? - It's in Seoul City.
 2. How far is it? - Not far from the centre of Seoul.
 3. How can you get there? - By bus or cable car.
 4. What is it like? - It marks the second highest point in Seoul so it's really tall and beautiful.
 5. What is special about it? - It is a communication and observation tower located on Namsan Mountain. 
 6. What can you do there? - You can visit Namsan Love Locks & Namsan Tower View. 

Draft

Write a draft. (Viết nháp.)

Check

Check your draft. Can you improve it? Have you used superlatives correctly? Have you used must for orders and advice? (Kiểm tra lại nháp. Bạn có thể cải thiện nó không? Bạn sử dụng so sánh nhất đúng hay chưa? Bạn có sử dụng must cho lời đề nghị và lời khuyên không?)

Are your spelling and punctuation correct? (Chính tả của bạn có đúng hay chưa?)

Ví dụ:

The N Seoul Tower, commonly known as the Namsan Tower or Seoul Tower, is a communication and observation tower located on Namsan Mountain in central Seoul, South Korea. It marks the second highest point in Seoul, so it's really tall and beautiful. Its length is about 236m. Now, it has become one of the representative landmarks and multi-cultural venues in Seoul. To get there, you can take a bus or Namsan cable car. All you have to do is buying a ticket! It's about 17000 won. In Namsan Tower, you can visit Hanbok Culture Experience Center with many gorgeous cultural dresses and Teddy Bear Gallery with thousands of lovely teddy bears. Namsan Love Locks & Namsan Tower View are famous, too.You also can try some dishes here too. The food's really good. 

***

Mui Ne, which is one of famous beaches in Vietnam, is in Binh Thuan province. It has the nice beach and beautiful sand dunes with different colors: white and yellow. The beach has the nice scenery with pure water, coconut trees, white sand and rocks. You can go there by coach and it usually takes around 4-5 hours to get there. You can swim, play on the sand with sand skidding games, or do surfing in the sea. It’s a great place for you to entertain after hard-studying time.

Mũi Né, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nằm ở tỉnh Bình Thuận. Nó có bãi biển xinh xắn và những đồi cát tuyệt đẹp với những màu sắc khác nhau: trắng và vàng. Bãi biển mang một cảnh quan tuyệt ười với nước trong, những cây dừa, cát trắng và bãi đá. Bạn có thể đến đó bàng xe khách (xe đò) và thường mất khoảng 4-5 tiếng để đến đó. Bạn có thể bơi, chơi trên cát với những trò chơi trượt cát hoặc lướt sóng trên biển. Nó là một nơi tuyệt vời cho bạn giải trí sau thời gian học tập căng thẳng.

Bài tập

Loading...