Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Skills 2 - trang 45 Unit 4 SGK Tiếng anh 6 mới

Unit 4: My Neighbourhood

Skills 2

Listening

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy's dad. Fill in the blanks with the words you hear.

(Nghe đoạn hội thoại giữa người lạ mặt và bố của Duy. Điền vào chỗ trống những từ mà bạn nghe được.)

Click tại đây để nghe: 

 • A: Excuse me. Where is the supermarket?
 • B: Go to(1)___the end___ of this street. It's on your (2)___right___.
 • A: And where is the (3)___lower secondary school___?
 • B: It's in (4)___Le Duan Street___. Take the (5)___second right___, and it's on your left.

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map.

(Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn địa điểm đúng ở bên dưới.)

Click tại đây để nghe: 

 • A. supermarket: siêu thị
 • B. restaurant: nhà hàng
 • C. secondary school: trường cấp 2
 • D. art gallery: phòng trưng bày tranh
 • E. Pho 99: phở 99
 • F. 'Quynh' Café: quán cafe Quỳnh

 

Trả lời: 

1. A. supermarket (siêu thị)

2. C. Secondary school (trường Trung học Cơ sở)

3. F. Quynh café (quán cà phê Quỳnh)

4. D. art gallery (phòng triển lãm nghệ thuật/ triển lãm tranh)

Tape script:

A: Excuse. Where is the supermarket?

B: Go to the end of this street. It’s on your right

A: And where is the lower secondary school?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

A: Great! Where can I have some coffee?

B: ‘Quynh’ Café in Tran Quang Dieu Street is a good one.

A: How can I get there?

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

A: How about an art gallery?

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right.

3. Tick () what you like or don't like about a neighbourhood. 

(Chọn điều mà bạn thích hoặc không thích về khu dân cư)

 

      Like      Dislike 
1. sandy beaches (bãi biển đầy cát)  
2. heavy traffic (nhiều xe cộ)  
3. many modern building and offices (nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại)  
4. peaceful streets (đường phố yên bình)  
5. good restaurants and cafes (nhà hàng và quán cà phê ngon)  
6. sunny weather (thời tiết nắng)  
7. busy and crowded streets (đường phố đông đúc và nhộn nhịp)  
8. many shops and markets (nhiều cửa hàng và chợ)  

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it 

(Ghi chú về khu bạn sống, nghĩ về những điều bạn thích/ không thích)

Ví dụ:

 • Like: peaceful and wide streets, fine weather, many shops and beautiful parks,... 
 • Don't like: busy and crowded, traffic jam, many buildings, polluted air, sunny weather, narrow streets, ...

5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang's blog as a model.

(Viết một đoạn văn về khu bạn sống nói về những điều bạn thích hoặc không thích. Sử dụng các thông tin ở phần 4 và blog của Khang như là một bài mẫu)

Ví dụ:

Bài 1:

I was born and live in Ha Noi. Ha Noi is a historic city which is the capital of Vietnam. It has many beautiful streets with a lot of trees. I'd like to tell you some good things and some bad things about my neighbourhood. 

Firstly, I love Ha Noi's beautiful scenery. I fancy walking on the lovely street which covered with dead leaves in the autumn. Reading books by the Sword Lake is one of my favourite activities. Secondly, food in Ha Noi is really good. It is famous for "Pho" and "bun cha". But I'm fascinated by "banh cuon" after all. Finally, Ha Noi has almost everything I need. You can see convenient stores, large malls,... on the street easily. Sometimes, I feel Ha Noi is a paradise. It has everything. 

Beside many good things, there're always bad things at all. I detest the traffic jam in Ha Noi. It takes me about 2 hours to get home in the rush hour. It's so annoying. Not only that, but the streets are also noisy because of the sound of vehicles. Sometimes, it's driving me crazy.

That's my Ha Noi! How about your neighbourhood?

Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội. Hà Nội là một thành phố lịch sử là thủ đô của Việt Nam. Nó có nhiều đường phố đẹp với rất nhiều cây. Tôi muốn cho bạn biết một số điều tốt đẹp và một số điều xấu về khu phố của tôi.

Thứ nhất, tôi yêu thích phong cảnh đẹp của Hà Nội. Tôi thích đi dạo trên con đường đáng yêu bao phủ bởi lá chết vào mùa thu. Đọc sách của hồ Sword là một trong những hoạt động yêu thích của tôi. Thứ hai, món ăn ở Hà Nội thực sự ngon. Hà Nội nổi tiếng với "Phở" và "bánh chưng". Nhưng tôi cũng bị cuốn hút bởi "banh cuon" hơn tất cả. Cuối cùng, Hà Nội có gần như mọi thứ tôi cần. Bạn có thể thấy các cửa hàng tiện lợi, các trung tâm mua sắm lớn ... trên phố dễ dàng. Đôi khi, tôi cảm thấy Hà Nội là một thiên đường. Nó có tất cả mọi thứ.

Bên cạnh nhiều điều tốt đẹp, luôn có những điều tồi tệ. Tôi ghét kẹt xe ở Hà Nội. Tôi mất khoảng 2 giờ để về nhà vào giờ cao điểm. Thật là khó chịu. Không chỉ vậy, nhưng đường phố cũng ồn ào vì tiếng xe. Đôi khi, nó làm tôi điên lên.

Đó là Hà Nội của tôi! Vậy còn khu phố của bạn thì như thế nào?

Bài 2:

Hello, today I’d like to tell you something about my neighbourhood. There are both good things and bad things about living here.

I love my neighbourhood because there are many retaurantsm, museum, art gallery and book stores here. I love reading book and I usually go to book stores. Moreover, the streets are wide. The people are very friendly and helpful. It’s goof to live with them.

There are many tall building and offices here. That’s the thing I dislike. And I dislike the polluted air and water here.

Xin chào, hôm này mình sẽ kể cho mọi người nghe về khu phố của mình. Có những điều tốt và không tốt khi sống ở đây.

Mình thích khu phố cảu mình bời vì ở đây có nhiều nhà hàng,viện bảo tàng,phòng triển lãm nghệ thuật và hiệu sách. Mình thích đọc sách và mình thường xuyên đến hiệu sách. Hơn nữa đường phố ở đây rộng. Con người ở đây thì rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác. Thật tuyệt khi sống với họ.

Có nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng ở đây. Đó là điều mà mình không thích . Và mình cũng không thích bầu không khí và nguồn nước ô nhiễm ở đây.

Bài 3: 

I’d like to tell you some good things and some bad things about living in my neibourhood. I like it because it has beautiful parks, lakes, stadiums. There are many shops, restaurants, café and markets. The streets are wide and clean, there are many buildings and offices but its not very crowded and busy. There are many puclic transportations: bus, metro, train... I dislike one thing about it. The people here are not very friendly. They don't greet when they meet each other on the streets. Tôi muốn kể cho bạn nghe những điều hay và không hay về việc sống ở khu phố của tôi.

Tôi thích khu phố tôi bởi vì nó có công viên xinh đẹp, có hồ, sân vận động. Có nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, chợ. Đường phố thì rộng và sạch. Có nhiều tòa nhà và văn phòng nhưng nó không quá đông đúc và nhộn nhịp. Có nhiều phương tiện công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa... Tôi không thích một điều về nó. Những người ở đây không thân thiện lắm. Họ không chào khi gặp nhau trên đường.

Bài tập

Loading...