Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Project - trang 15 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 7: Television

Project

HOW IMPORTANT IS TV TO YOU?

(TIVI QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI BẠN?)

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

Interview your friends, using the questions below. Report your results to the class.

(Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả trước lớp.)

 1. What do you prefer doing in your free time? (Bạn thích làm gì hơn cả vào thời gian rảnh rỗi?)

 • a. Going out (ra ngoài)
 • b. Reading books (đọc sách)
 • c. Watching TV (xem TV)
 • d. Other activities (hoạt động khác)

2. How many hours a day do you watch television? (Bạn xem TV mấy tiếng một ngày?)

 • a. One hour (1 tiếng)
 • b. Two hours (2 tiếng)
 • c. Three hours (3 tiếng)
 • d. More than three hours (nhiều hơn 3 tiếng)

3. Why do you watch TV? (Tại sao bạn xem TV?)

 • a. I have nothing else to do. (Tôi chẳng có gì khác để làm cả.)
 • b. My parents want me to do it. (Bố mẹ muốn tôi làm vậy.)
 • c. I like it because it's entertaining and educational. (Tôi thích nó vì nó rất giải trí và đầy tính giáo dục.)
 • d. I can go to sleep easily when I watch TV. (Tôi có thể ngủ ngon hơn khi tôi xem TV.)

4. Which of the following do you like to get information from? (Bạn thích thu thập thông tin từ nguồn nào dưới đây?)

 • a. Books (sách)
 • b. Newspapers (báo)
 • c. The Internet (mạng Internet)
 • d. Television (tivi)

5. How long do you think you can live without TV? (Bạn nghĩ bạn không thể sống thiếu TV trong bao lâu?)

 • a. I cannot live without TV. (Tôi không thể sống thiếu TV.)
 • b. Less than a week (Ít hơn 1 tuần.)
 • c. Less than a month. (Ít hơn 1 tháng.)
 • d. I don't know. (Tôi không biết.)

Bài tập

Loading...