Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Project - trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of the World

Project 

How well do you know Viet Nam?

1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam

(Theo nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam)

Weather (thời tiết)

 • What is the wettest place in Vietnam? (Nơi nào ẩm ướt nhất Việt Nam?)
 • What is the hottest place in Vietnam? (Nơi nào nóng nhất Việt Nam?)
 • What is the coolest place in Vietnam? (Nơi nào mát mẻ nhất Việt Nam?)
 • What is the coldest place in Vietnam? (Nơi nào lạnh nhất Việt Nam?)

Travelling (du lịch)

 • What is the nicest city in Vietnam? (Thành phố nào đẹp nhất Việt Nam?)
 • What is the best place for tourists to come? (Địa điểm nào tuyệt nhất dành cho khách du lịch?)
 • What is the most convenient time of the year to visit it? (Thời gian du lịch tốt nhất là lúc nào?)
 • What are the reasons? (Nhũng lý do là gì?)
 • What's the fastest way to travel around Vietnam? (Cách nhanh nhất để đi khắp Việt Nam là gì?)

Natural attraction (Cảnh đẹp thiên nhiên)

 • What is the highest mountain in Viet Nam? (Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam?)
 • What is the longest river? (Con sông nào dài nhất?)
 • What is the biggest island? (Hòn đảo nào lớn nhất?)
 • What is the largest lake? (Hồ nào lớn nhất)  

2. Write down what you know about Vietnam. Talk about the weather, natural wonders and travelling. Start with "In Viet Nam, the ... is ..."

(Viết những điều em biết về Việt Nam. Nói về thời tiết, kỳ quan thiên nhiên và du lịch. Bắt đầu bằng "In Viet Nam, the ... is ...)

Ví dụ:

In Vietnam, the weather is hot. It includes 3 areas: The North, The Central, The South. In every area, there're 3 cities that you must visit. In the North, Hanoi is the capital of Vietnam which is known as  the main cultural centres and the most important political centre of Vietnam. In the Central, Da Nang city is a place that you mustn't want to miss. It's the best place for leisure travel. In the South, Ho Chi Minh city is the most suitable place to visit and to entertain. Each area has its own wonderful scenery that any tourists can never forget. 

Ở Việt Nam, thời tiết nóng. Bao gồm 3 khu vực: Bắc, Trung, Nam. Ở mỗi khu vực, có 3 thành phố mà bạn phải ghé thăm. Ở phía Bắc, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam được biết đến như là trung tâm văn hoá chính và là trung tâm chính trị quan trọng nhất của Việt Nam. Ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng là nơi bạn không thể bỏ lỡ. Đây là nơi tốt nhất cho du lịch giải trí. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh là nơi thích hợp nhất để tham quan và giải trí. Mỗi khu vực có cảnh quan tuyệt vời của riêng mình mà bất kỳ khách du lịch không bao giờ có thể quên.

Bài tập

Loading...