Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Project - trang 47 Unit 4 SGK Tiếng anh 6 mới

Unit 4: My neighbourhood

Project

What is your ideal neighbourhood?

1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood

(Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về khu phố lý tưởng của bạn)

2. Write a description of it. Use these cues to help you

(Viết một đoạn văn mô tả nó. Sử dụng các gợi ý sau đây để giúp bạn)

  • Where it is? (Nó ở đâu)
  • What is has? (Nó có cái gì)
  • How the people/ the streets/ the weather/ ... is/are? (Con người, phố phường, thời tiết như thế nào) 
  • Other ... (Những điều khác)

Ví dụ:

Bài 1:

I live in Hanoi-the capital of Vietnam. I hope that in the future, my neighbourhood will be a very good place to live. There are many beautiful parks, famous museum, cinemas and reataurants here. The street are wide and peaceful. There are a lot of green trees on each side of the street. Moreover, there isn’t so much traffic,and it’s easy to move here. The people are friendly and helpful.

Tôi sống ở Hà Nội - thủ đô của Việt Nam. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, khu phố tôi ở sẽ trở thành một nơi tuyệt vời để sống. Có nhiều công viên đẹp, viện bảo tàng nổi tiếng, các rạp chiếu phim và nhà hàng ở đó. Đường phố thì rộng và yên bình. Có nhiều cây xanh trên đường. Thêm vào đó là không có quá nhiều phương tiện giao thông và việc di chuyển thì dễ dàng. Con người thì thân thiện và hay giúp đỡ người khác.

Bài 2:

My ideal neibourhood is in District 7, the suburb of Ho Chi Minh City. It has beautiful parks, lakes, stadiums. And there are many shops, restaurants, café and markets. The streets are wide and clean. There are many buildings and offices but it’s not very crowded and busy. There are many public transportations: bus, metro, train... The people here are very friendly. They always greet when they meet each other on the streets.

Khu phố lý tưởng của tôi nằm ở quận 7, ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh. Nó có những công viên xinh đẹp, có hồ, sân vận động. Có nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, chợ. Đường phố thì rộng và sạch. Có nhiều tòa nhà và văn phòng nhưng nó không quá đông đúc và nhộn nhịp. Có nhiều phương tiện công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa... Người dân ở đây thân thiện lắm. Họ luôn chào khi gặp nhau trên đường.

Bài tập

Loading...