Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Communication - trang 11 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 7: Television

Communication

Extra vocabulary

 • clumsy: vụng về
 • cute: đáng yêu
 • mini-series: phim ngắn nhiều tập
 • entertain: giải trí

1. Complete the facts below with the name of the correct country in the box.

(Hoàn thành các sự thật bên dưới với tên của đúng các quốc gia có trong bảng)

 1. Pokemon cartoons are made in _Japan_. (phim hoạt hình Pokemon được làm ra tại Nhật Bản.)
 2. Weekend Meeting comedies are famous shows in _Viet Nam_. (Gặp nhau cuối tuần là chương trình nổi tiếng ở Việt Nam.)
 3. In _Iceland_, there is no TV on Thursday. (Ở Iceland, không có TV vào ngày thứ năm.)
 4. The Discovery channel makes education fun for kids in _the USA_. (Kênh Discovery thực hiện việc giáo dục một cách vui nhộn cho trẻ em ở Mỹ.)
 5. They don't show Donald Duck in _Finland_ because he doesn't wear trousers. (Họ không chiếu chươn trình Vịt Donald ở Phần Lan vì anh ấy không mặc quần.)
 6. Sherlock is a mini-series about detective Sherlock Holmes in_Britain_. (Sherlock là một phim ngắn nhiều tập về thám tử Sherlock Holmes ở Anh.)

2. Do you agree with the following statements?

(Bạn có đồng ý với những câu sau không?)

 1. TV is just for fun, not for study. → No
 2. The first TV programme for children appeared late, in 1980. No
 3. There are not enough programmes for children on TV. → Yes
 4. It is good to watch TV programmes from other countries. → Yes
 5. Staying at home to watch TV is better than going out. → No

3a. Read about two famous TV programmes for children

(Đọc về hai chương trình TV nổi tiếng dành cho trẻ em)

 • Let's Learn.It is a TV programme for small children which makes education fun. How? It has cute characters, fun songs, and special guests. It began many years ago, in 1969. People in over 80 countries can now watch it. It's not just for kids, parents and teenagers love the programme too.
 • Hello Fatty! It is a popular TV cartoon series for kids. It's about a clever fox from the forest called Fatty, and his clumsy human friend. Together they have many adventures. Millions of children around the world enjoy this cartoon. It can both entertain and educate a young audience.

Dịch:

 • Let’s Learn. Đó là một chương trình truyền hình cho trẻ em mà làm cho việc giáo dục trở nên vui nhộn. Bằng cách nào? Nó có những nhân vật dễ thương, những bài hát vui nhộn, và những vị khách đặc biệt. Chương trình này đã có từ nhiều năm, vào năm 1969. Bây giờ mọi người ở hơn 80 quốc gia có thể xem nó. Nó không chỉ dành cho trẻ em, cha mẹ và các thanh thiếu niên cũng rất yêu thích chương trình.
 • Hello Fatty! Đó là một chương trình hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em. Nó nói về một con cáo thông minh đến từ một khu rừng và có tên là Fatty, và người bạn con người vụng về của nó. Họ có rất nhiều cuộc phiêu lưu thú vị cùng nhau. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đều thích phim hoạt hình này. Nó vừa mang tính giải trí vừa có tính giáo dục đối với khán giả trẻ.

b. Read the facts in the table and tick (√) the correct programme(s)

(Đọc các sự thật trong bảng và đánh dấu (√) vào đúng chương trình)

Facts Let's Learn Hello Fatty!
1. This programme educates children.
2. This programme appears in 80 countries.  
3. It's a TV cartoon series  
4. Both parents and teenagers enjoy this programme.  
5. It's a story of adventures.  
6. This programme invites guests to appear.  

4. Work in groups. (Làm việc theo nhóm)

Read about the two programmes again. Tell your group which one you prefer and why. (Đọc lại về 2 chương trình một lần nữa. Kể cho nhóm của bạn nghe chương trình nào bạn thích hơn và tại sao)

Ví dụ: I prefer Hello Fatty! to Let's Learn because I love cartoon.

Bài tập

Loading...