Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Communication - trang 43 Unit 4 SGK Tiếng anh 6 mới

Unit 4: My neighbourhood

Communication 

1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps.

(Nick đang nghe một đoạn ghi âm hướng dẫn du lịch Hội An. Nghe và điền vào chỗ trống)

Click tại đây để nghe: 

Welcome to Hoi An! Hoi An is famous for its (1)___historic___ buildings, shops, pagodas and houses. They're older than in other cities in Viet Nam. The streets are very narrow so it is more (2)___convenient___ to walk there. OK. Let's start our tour! First, go to Quan Cong Temple. To get there, walk (3)___straight___ for 5 minutes. The temple is on your left. (4)___Second___ go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second (5)___left___ . Turn right and it's on your (6)___right___. Then, have lunch at Cafe 96. Its 'cao lau' and 'banh vac' are very good. Turn left and take the (7)___second___ turning on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy presents for your friends.Turn left, then turn right.The workshop is (8)___next to___ Tan Ky House.

Dịch:

Chào mừng đến với Hội An! Hội An nổi tiếng với những tòa nhà, cửa hàng, chùa chiền và những ngôi nhà. Chúng cổ hơn những ngôi nhà ở những thành phố khác của Việt Nam. Đường phố thì rất hẹp vì thế khá là thuận tiện khi đi bộ ở đây. Được rồi. Chúng ta hãy bắt đầu chuyến đi! Đầu tiên, đi tới Đền Quan Công. Để đến đó, đi thẳng khoảng 5 phút. Đền nằm bên tay trái. Sau đó đi đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Rẽ phải và nó nằm bên tay phải. Sau đó ăn trưa tại quán Cafe 96. Món cao lầu và bánh vạc ở đó rất ngon. Rẽ trái và rồi rẽ phải ở lối rẽ thứ hai. Cuối cùng đi đến cửa hiệu Hòa Nhập để mua quà cho bạn bè. Rẽ trái, rồi rẽ phải. Cửa hiệu ở kế bên Nhà Tân Kỳ.

2. Choose one of the cities below. Create an audio guide for your city.

(Chọn một trong các thành phố dưới đây. Tạo một đoạn ghi âm hướng dẫn du lịch về thành phố của bạn)

Remember to: (Hãy nhớ:)

  • include some comparisons with other cities; (Bao gồm vài so sánh với các thành phố khác)
  • give directions to different places; (Hướng dẫn đến các địa điểm khác nhau)
  • link your instructions using first, then, after that and finally. (Liên kết các hướng dẫn của bạn, sử dụng first, then, after that và finally)

Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố lớn nhất miền Nam Việt Nam; thành phố lịch sử, những con đường nhộn nhịp với nhiều xe máy, nhiều nơi nổi tiếng, nhà hàng nổi tiếng.

Luân Đôn: Thông tin về thành phố

Luân Đôn: Thành phố thủ đô của Anh; trên bờ sông Thames; thành phố lịch sử; những tòa nhà cổ và công viên đẹp

Ví dụ:

Welcome to London! London is the capital of England. It's a historic city which is on the river Thames. London is famous for old building and beautiful parks. 

OK. Let's start our tour. First, turn left then turn right. Buckingham Palace is on your left. After that, to go to Queen Victoria Memorial, take the first left and go straight ahead. If you want to go to Westminter Cathedral, from Buckingham Palace, take the second left. It's on your right. Then, just go straight to reach Tate Gallery.There're many beautiful pictures here. Finally, turn left to go to Houses of Parliament. It's easy to see. 

3. Present your guide to your class.

(Trình bày bài hướng dẫn của bạn trước lớp)

Gợi ý:

Welcome to Ho Chi Minh city. As you know, It is not only the largest city in the south Vietnam but also is historic city where takes place many important event of country. Unlike Hanoi, Ho Chi Minh city is busy streets with a lot of motorbikes, car and many people. And it has many beautiful places and restaurants. OK! Let’s start our tour ! First , go to Saigon Opera House . To get there, walk about for 5 minutes. The opera house is on your right. Next, go straight and turn the right at Dong Khoi street and go to the Duc Ba Cathedral.

Chào mừng đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Như bạn biết đấy , nó không chỉ là thành phố lớn nhất ở miền Nam Việt Nam mà còn là thành phố lịch sử tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Không giống như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố với những đường phố bận rộn với rất nhiều xe máy, xe hơi và nhiều người. Và ở đó có rất nhiều nơi đẹp và nhà hàng. OK! Hãy bắt đầu chuyến đi của chúng ta nào ! Đầu tiên, đi đến Nhà hát lớn Sài Gòn. Để đến đó, đi bộ khoảng 5 phút. Nhà hát opera nằm bên tay phải của bạn. Tiếp theo, đi thẳng và rẽ phải tại đường Đồng Khởi và đi đến Nhà thờ Đức Bà.

Bài tập

Loading...