Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Communication - trang 30 Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 3: My friends

COMMUNICATION

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

choir (n) dàn nhạc hợp xướng

independent(a) độc lập

fireworks competition (n) cuộc thi pháo hoa     

curious (a) tò mò

greyhound racing (n) đua chó

freedom-loving (a) yêu tự do

field trip (n) chuyến đi thực tế

responsible (a) trách nhiệm

temple (n) đền chùa

reliable (a) đáng tin cậy

volunteer (n) tình nguyện viên

 

1. Read this page from 4Teen magazine. 

(Đọc trang này từ tạp chí 4Teen)

 

ADIA: (Yobe, Nigeria) Birthday 15/5

On Saturday I'm helping my parents in the field as usual. Then on Sunday we're singing at our village's choir club. It's so exciting!

VINH: (Da Nang, Viet Nam) Birthday 7/12

I'm going to my English club this Saturday. Then on Sunday I'm going to Han River with my parents to watch the international firework competition. You can watch it live on TV.

JOHN: (Cambridge, England)

Birthday 26/2

This Saturday I'm doing the gardening with my mum. Then on Sunday my parents are taking me to London to see the greyhound racing. It's my birthday present!

TOM: (New York, US) Birthday 19/1 

Our school is visiting a fire station in the neighbourhood this Saturday. It's a field trip for our project. We're talking to firefighters and checking out different fire trucks. On Sunday, I'm going to the movies with my friends. That's great!

NORIKO: (Sakai, Japan) Birthday 21/8

On Saturday, I'm going to class at the Friends of Ikebana society. I'm a volunteer teacher there. Then I'm travelling to Shitennoji Temple in Osaka with my new English friends. 

Hướng dẫn dịch:

ADIA (Yobe, Nigeria), sinh nhật ngày 15/5

Vào thứ Bảy, mình sẽ giúp ba mẹ ở đồng ruộng như thường lệ. Sau đó vào Chủ nhật chúng mình sẽ hát trong câu lạc bộ hợp xướng của làng. Sẽ thật thú vị đây!

VINH (Đà Nẵng, Việt Nam), sinh nhật 07/12

Mình sẽ đi đến câu lạc bộ tiếng Anh của mình vào ngày thứ Bảy. Sau đó vào Chủ nhật, mình sẽ đi đến sông Hàn với ba mẹ để xem cuộc thi pháo hoa quốc tế. Bạn có thể xem nó trực tiếp trên ti vi.

JOHN (Cambridge, Anh), sinh nhật 26/02

Thứ Bảy này mình sẽ đi làm vườn cùng với mẹ. Sau đó vào Chủ nhật ba mẹ mình sẽ dẫn mình đến London để xem cuộc đua chó săn. Nó chính là món quà sinh nhật của mình

TOM (New York, Mỹ) sinh nhật: 19/01

Trường mình sẽ đến thám trạm cứu hỏa ở trong xóm vào thứ Bảy này. Nó là một chuyến đi thực tế cho dự án của chúng mình. Chúng mình sẽ nói chuyện với các chú lính cứu hỏa và xem những chiếc xe cứu hỏa khác nhau. Mình sẽ di xem phim với bạn vào Chủ nhật. Thật tuyệt!

NORIKO (Sakai, Nhật) sinh nhật 21/08

Vào thứ Bảy, mình đến lớp ở nhóm những người bạn xã hội Ikebana. Mình là giáo viên tình nguyện ở đó. Sau đó mình đi du lịch đến đền Shitennoji ở Osaka với nhừng người bạn mới người Anh của mình.

2. Find the star sign of each friend to find out about their personality. Do you think the description is correct?

(Tìm chòm sao của mỗi người bạn để tìm hiểu tính cách của họ. Bạn có nghĩ mô tả này đúng không?)

 

 • Aries 21/3 - 20/4 independent, active, freedom-loving. - Aries (Bạch Dương) 21/3 - 20/4: độc lập, năng động, yêu tự do
 • Taurus 21/4-20/5 patient, reliable, hard-working. - Taurus (Kim Ngưu) 21/4 - 20/05: kiên nhẫn, đáng tin cậy, chăm chỉ
 • Gemini 21/5 - 20/6 talkative, curious, active. - Gemini (Song Tử) 21/05 - 20/6: nhiều chuyện, năng động, tò mò
 • Cancer 21/6 - 20/7 sensitive, caring, intelligent. - Cancer (Cự Giải) 21/6 - 20/7: nhạy cảm, biết quan tâm, thông minh
 • Leo 21/7 - 20/8 confident, competitive, creative. - Leo (Sư Tử) 21/07 — 20/8: tự tin, có tính cạnh tranh, sáng tạo
 • Virgo 21/8 -20/9 careful, helpful, hard-working. - Virgo (Xử Nữ) 21/8 - 20/9: cẩn thận, tốt bụng, chăm chỉ
 • Libra 21/9 - 20/10 talkative, friendly, creative. - Libra (Thiên Bình) 21/9 - 20/10: nhiều chuyện, thân thiện, sáng tạo
 • Scorpio 21/10 - 20/11 careful, responsible, curious. - Scorpio (Thiên Yết) 21/10 - 20/11: cẩn thận, trách nhiệm, tò mò
 • Sagittarius 21/11 - 20/12 independent, freedom- loving, confident. - Sagittarius (Nhân Mã) 21/11 - 20/12: độc lập, yêu tự do, tự tin
 • Capricorn 21/12- 20/1 careful, hard-working, serious. - Capricorn (Ma Kết ) 21/12 - 20/02: cẩn thận, chăm chỉ, nghiêm túc
 • Aquarius 21/1-20/2 friendly, independent, freedom-loving. - Aquarius (Bảo Bình) 21/1 - 20/2: thân thiện, độc lập, yêu tự do
 • Pisces 21/2-20/3 kind, helpful, creative. - Pisces (Song Ngư ) 21/2 - 20/3: tốt bụng, hay giúp đỡ, sáng tạo

3. Look for your star sign. Do you agree with the description?

(Tìm chòm sao của em. Em có đồng ý với miêu tả này không?)

4. Think about your friends' personalities. What star signs do you think they are? Find out if you are correct!

(Nghĩ về tính cách của người bạn mình. Em nghĩ họ thuộc chòm sao nào? Kiểm tra xem em có đúng không?)

Hướng dẫn:

Để làm được bài tập này thì các em phải biết được ngày sinh nhật của bạn mình. Nếu các em chưa biết ngày sinh nhật của bạn thì các em có thể dùng mẫu câu sau để hỏi:

When’s your birthday? — It’s on + ngày tháng sinh nhật.

Ex: A: When’s your birthday? - Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It’s on 12 May. - Nó vào ngày 12 tháng năm.

Khi đã biết được ngày tháng sinh nhật rồi, các em có thể tra trong chòm sao và mô tả để đoán về tính cách của bạn em.

Ví dụ: Sinh ngày 12/05 thuộc chòm sao Kim Ngưu (Taurus: 21/4 - 20/05), có tính cách: kiên nhẫn, đáng tin cậy, chăm chỉ.

Bài tập

Loading...