Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Lịch sử năm 2015

37383764373964333364653564323962366338656464383636366365663464366461316330393533663561303135633830613436383665653639353463373339
Gửi bởi: vuhuyhoang vào 07:49 AM ngày 6-04-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnDàn thuy minh con mèo (v nuôi) 8,9ế ớBài tham kh 1ảI. bài:ở Gi thi loài mèo, con gũi chúng ta.ớ ớII. Thân bài:– Đc đi m:ặ ể+ Mèo là đng chân, thu thú, lông dày, nhi màu khác nhau.ộ ề+ Ria mép: Dài.+ Tai: Có th nghe âm thanh xa, nh âm thanh.ể ớ+ t: Ban đêm, mèo to nh trăng m, mèo có hình táo.ắ ạ+ Chân: Cũng nh chó thì mèo có móng vu dài, bàn chân có đm th dày.ư ị+ Đuôi: Dài nhi chính là gi thăng ng.ệ ằ– tính:ậ+ Mèo thích áp, rét.ấ ợ+ Mèo thích chu t.ấ ộ+ Mèo thích leo trèo, chu t.ấ ộ+ Loài mèo thích đc vu ve.ượ ố– Vai trò:Doc24.vnDoc24.vn+ Con mèo loài có ích: chu mùa màng, gi gìn dùng tránh xa sậ ựphá ho chu t.ạ ộ+ Nhi ng nuôi làm nh nhi gi ng mèo đp.ề ườ ẹIII. bài:ế Nêu lên đc vai trò, ích loài mèo đi con ng i.ượ ườBài tham kh 2ảA. bài:ở Gi thi chung con mèo. ềB. Thân bài: Đc đi m: ể+ Đng chân, thu thú, lông dày, t, nhi màu. ượ ề+ Ria mép: Dài, là quan xúc giác. ơ+ Tai: Thính, nh m, nghe đc nh ng âm thanh nh khi ng th ng cài tai vàoạ ượ ườchân tr nghe th âm thanh. ướ ọ+ t: Con ng có tính đàn cao, thay đi theo ánh sáng, thay đi nắ ươ ầtrong ngày: Ban ngày ánh sáng nh, con ng mèo thu nh nh ch ban đêm, tạ ươ ắmèo to nh trăng m; sáng hay nhá nhem i, mèo có hình táo. ạ+ ng: m. ươ ề+ Chân: Có móng vu dài có th đàn i, bàn chân có đm th dày ị+ Đuôi: Dài gi thăng ng khi ch nh y. ả­ tính: ậ+ Thích ch áp, rét. ợ+ Thích li lông, vì lông mèo khi ng thì chy hóa thành vita min (th ăn bế ổd ng cho mèo) ưỡ+ thích chu t. ộ+ Mèo nuôi con khéo, luôn đm an toàn cho con, con cách leo trèo, tẹ ắchu t. ộ+ Thích đc con ng vu ve. ượ ườ ốDoc24.vnDoc24.vn­ Vai trò: Có ích trong cu ng con ng i: chu mùa màng, gi gìn độ ườ ồdùng trong nhà không chu n, phá… ắ+ Nuôi làm nh… ả­ Chăm sóc, ệC. bài:ế Kh ng đnh vai trò, ích loài mèo đi con ng i.ẳ ườBài tham kh 3ảM bài:ởGi thi chung con tớ ậThân bài:– Ngu c, các gi ng, loàiồ ố– Các đc đi hình dáng bên ngoàiặ ề– Hình dáng, chân, tai, t, lông…ắ– Các đc đi tính, tính tặ ế– Qu vai trò, ích, giá tr con đi đi ng con ng iạ ườK bài:ếKh ng đnh vai trò, trí con trong đi ng con ng i; tình con ng iẳ ườ ườv nuôiớ ậBài tham kh 4ảI. bài:ở Gi thi con mèoớ ệNgày nay trào nuôi thú ng ngày càng ph bi n, chính vì th mà vai trò con tư ậtrong đi ng ngày càng quan tr ng. Các con nuôi luôn đc ch th ng yêu vàờ ượ ươchăm sóc th n. Các con nuôi cũng nghe ch và th ng, con tẩ ươ ậnuôi ph bi nh là con mèo. Con mèo th ng và o, thích vui ch i.ổ ươ ơII. Thân bài: Thuy minh con mèoế ềDoc24.vnDoc24.vn1. Ngu con mèoồ ố­ Các nhà khoa Ai tìm các mèo trên các vọ ượ ẽ­ Ng ta nghiên ng mèo đã có cách đây 9.500 nămườ ằ­ Ai đi mèo là th thánhỞ ầ­ Vi Nam cũng có nhi đn và truy mèoỞ ề2. Đc đi ngo hình con mèo:ặ ạ­ Con mèo có chân và chân có móng vu tố­ Mi ng chum chím đ, cosria mép dài và ngệ ỏ­ Tai: Hai tai nh và thínhấ ả­ Đuôi dài và ngeo ng yẩ­ lông dày và mộ ậ­ Mũi trông th ngứ ươ3. tính mèo:ậ ủ­ Mèo thích chu tấ ộ­ Thích ch m, nhằ ạ­ Mèo thích li lông chính mìnhấ ủ­ Thích đc con ng vu veượ ườ ố4. Vai trò mèoủ­ Mèo có th chu tể ộ­ Mèo có th làm thú ng, trò chuy n, vui ch chúng taể ớ5. lo mèo:ộ ạ­ Mèo British Shorthair­ Mèo Burmese­ Mèo California Spangled­ Mèo ChartreuxDoc24.vnDoc24.vn­ Mèo Chausie­ Mèo Cornish Rex­ Mèo Cymric­ Mèo Dwarf­ Mèo Don Sphynx­ Mèo Devon Rex­ Mèo Egyptian Mau­ Mèo Elf­ Mèo Exotic ShorthaiIII. bài:ế Nêu nghĩ em con mèoả ề­ Em thích mèoấ­ Em chăm sóc mèo cách chu đáo và yêu th ng nóẽ ươDoc24.vn