Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

49f977ed5ec32b28cfe986ac17b4f948
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-02-27 10:49:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi Lí 10 ài 21: Quy lu và quyậ ớlu phi iậ ớCâu 1: Sau khi quan sát các hình trong SGK: hình 14.1 và hình 19.1 ban chu nẩho hình 18.1 và hình 26.1 ban nâng cao, em hãy tìm nh ng nét ng ngặ ươ ồv phân các khí và các ki th th trên Trái t.ề ấ* Nh ng th hi rõ quy lu iữ ớ* Nh ng th hi rõ quy lu phi iữ ớTr i:ả ờ* Nh ng th hi rõ quy lu i: Âu, Á, và Trungữ ắPhi, Đông Nam Á.* Nh ng th hi rõ quy lu phi i: Ôxtrâylia, Nam Namữ ỹPhi, Trung và Đông Á.Câu 2: Quy lu phi th ng th hi rõ đâu và do nguyênậ ườ ượ ởnhân gì chi ph i?ốTr i: ờ- Quy lu phi th ng th hi rõ các vùng núi cao và vùngậ ườ ượ ởn sâu trong a.ằ ị- Nguyên nhân: cao hình và trí hay xa bi n.ộ ểCâu 3: quan gi quy lu và quy lu phi th hi vàố ệdi ra nh th nào?ễ ếTr i:ả ờM quan gi quy lu và quy lu phi i: Các quy lu aố ịđ và phi không có tác ng riêng mà di ra ng th và ngớ ươh nhau. Tuy nhiên, quy lu đóng vai trò ch ch trong ngỗ ừtr ng th chi ph nh chi ng phát tri nhiên.ườ ướ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph
2020-09-26 14:40:30