loading
back to top

Từ vựng bài 8 Anh văn 7

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-27 14:43:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

129
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 8 Anh văn 7

Từ vựng bài 8 Anh văn 7

Từ vựng bài 8 Anh văn 7Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 altogether /ˌɔːltəˈɡeðər/adv. tổng cộng, tính gộp lại That will be $50 altogether, please Sir. ask/ɑːsk/ v. hỏi You have to ask permission to goout. bakery /ˈbeɪkəri/ n. hiệu bánh often go to the bakery to buy bread. change /tʃeɪndʒ/n. tiền lẻ, tiền thừa Here's your receipt and $3 change. coach /kəʊtʃ/ n. xe buýt chạy đường dài We will travel between cities in spacious, private, air-conditionedcoach. cost /kɒst/ v.n. có giá là, chi phí How much does it cost? direction /dɪˈrekʃn/ n. phương hướng, sự hướng dẫn, chỉdẫn Can you give me directions to your house? envelope /ˈenvələʊp/ n. phong bì need an envelope to send this letter. guess /ges/ v. phỏng đoán didn't know the answer, so had to guess. 10 item /ˈaɪtəm/ n. món hàng The restaurant has longmenu of about 50 items. 11 local /ˈləʊkl/ adj. địa phương am learning in the local school.12 mail /meɪl/ v. gửi thư Could you mail it to me? 13 museum /mjuˈziːəm/ n. viện bảo tàng...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 altogether /ˌɔːltəˈɡeðər/adv. tổng cộng, tính gộp lại That will be $50 altogether, please Sir. ask/ɑːsk/ v. hỏi You have to ask permission to goout. bakery /ˈbeɪkəri/ n. hiệu bánh often go to the bakery to buy bread. change /tʃeɪndʒ/n. tiền lẻ, tiền thừa Here's your receipt and $3 change. coach /kəʊtʃ/ n. xe buýt chạy đường dài We will travel between cities in spacious, private, air-conditionedcoach. cost /kɒst/ v.n. có giá là, chi phí How much does it cost? direction /dɪˈrekʃn/ n. phương hướng, sự hướng dẫn, chỉdẫn Can you give me directions to your house? envelope /ˈenvələʊp/ n. phong bì need an envelope to send this letter. guess /ges/ v. phỏng đoán didn't know the answer, so had to guess. 10 item /ˈaɪtəm/ n. món hàng The restaurant has longmenu of about 50 items. 11 local /ˈləʊkl/ adj. địa phương am learning in the local school.12 mail /meɪl/ v. gửi thư Could you mail it to me? 13 museum /mjuˈziːəm/ n. viện bảo tàng Sometimes my father takes meand my brother to go to themuseum. 14 opposite /ˈɒpəzɪt/ adj.adv. trước mặt, đối diện, ngược nhau The hospital is opposite my house. 15 overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ adj. nước ngoài There are lot of overseas students in San Francisco.16 phone card /fəʊn kɑːrd/n. thẻ điện thoại often use phone card to call everyone. 17 plain /pleɪn/n. đồng bằng That is very flat plain. 18 police station pəˈliːs ˈsteɪʃn/ n. đồn cảnh sát He was taken to the police station for questioning. 19 price /praɪs/ n. giá tiền The price of gas has risen sharply. 20 regularly /ˈreɡjələli/ adv. thường xuyên You should practise speaking English regularly. 21 restaurant /ˈrestrɒnt/, ˈrestərɑːnt/ n. nhà hàng At weekend my family usually have dinner in restaurant. 22 send /send/ v. gửi đi We are sending you flowers for your birthday. 23 souvenir /ˌsuːvəˈnɪr/ n. đồ lưu niệm We brought back few souvenirs from our holiday in Greece. 24 stadium /ˈsteɪdiəm/ n. sân vận động The children often play football inthe local stadium. 25 total /ˈtəʊtl/ adj.n. tổng, toàn bộ We made $700 in total, over three days of trading. 26 writing pad /ˈraɪtɪŋ pæd/ n. tập giấy viết thư want to buy some writing pads to write letter to my parents.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến