loading
back to top

Từ vựng bài 8 anh văn 11

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:03:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

145
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 8 anh văn 11

Từ vựng bài 8 anh văn 11

Từ vựng bài 8 anh văn 11
Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleagrarian /əˈgreəriən/ adj thuộc về nghề nông, nông dân Agrarian people depend on the lunar calendar to care for their crops.comment/ ˈkɒment lời nhận xét People should only make positive comments during the days of Tet.dress up /'dres ʌp/ ăn mặc đẹp She dressed up to attend the ceremony. fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa Our family often watches fireworks on New Year's Eve. get together /get təˈgeðə(r)/ tụ tập, đoàn tụ All the members of my family always get together at my grandparents' house at Tet.grand /grænd adj hành tráng, quan trọng The Lunar New Year is the grandest occasion of the year.green bean /gri:n bi:n/ đỗ xanh Banh Chung is made from sticky rice, green beans and fatty pork. influence/ ˈɪnfluəns ảnh hưởng My father was the biggest influence onmy character.kumquat tree /ˈkʌmkwɒt tri:/ cây quất In the North of Vietnam the kumquat tree is popular plant at Tet.longevity /lɒnˈdʒevəti/ trường thọ We wish you both health...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleagrarian /əˈgreəriən/ adj thuộc về nghề nông, nông dân Agrarian people depend on the lunar calendar to care for their crops.comment/ ˈkɒment lời nhận xét People should only make positive comments during the days of Tet.dress up /'dres ʌp/ ăn mặc đẹp She dressed up to attend the ceremony. fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa Our family often watches fireworks on New Year's Eve. get together /get təˈgeðə(r)/ tụ tập, đoàn tụ All the members of my family always get together at my grandparents' house at Tet.grand /grænd adj hành tráng, quan trọng The Lunar New Year is the grandest occasion of the year.green bean /gri:n bi:n/ đỗ xanh Banh Chung is made from sticky rice, green beans and fatty pork. influence/ ˈɪnfluəns ảnh hưởng My father was the biggest influence onmy character.kumquat tree /ˈkʌmkwɒt tri:/ cây quất In the North of Vietnam the kumquat tree is popular plant at Tet.longevity /lɒnˈdʒevəti/ trường thọ We wish you both health and longevity.lucky money 'lʌki'mʌni tiền mừng tuổi Children receive lucky money inside red envelopes at Tet.parade /pə´reid/ cuộc diễu hành Later that day there was torchlight parade around the streets.plum /plʌm/ quả mận Plums are popular in the northern areas.pray /prei/ cầu mong, cầu nguyện People often go to pagoda to pray for good things in their life.shrine /∫rain/ đền thờ Japanese people often go to shrine at Tet. represent /repri'zent/ đại diện, tượng trưng cho The colour violet represents faith.pine tree/ paɪn tri: cây thông The Japanese usually decorate their houses with some small pine trees.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến