loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

từ vựng bài 4 anh văn 12

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:34:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

92
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. từ vựng bài 4 anh văn 12

từ vựng bài 4 anh văn 12

từ vựng bài 4 anh văn 12Loading...

Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Examplecompulsorycompulsioncompel /kəmˈpʌlsəri//kəmˈpʌlʃən//kəmˈpel/ adjnv bắt buộcsự bắt buộcbắt buộc Swimming was compulsory at my school. We were under no compulsionto attend. As school boy he was compelled to wear shorts evenin winter. academicacademy /ˌækəˈdemɪk//əˈkædəmi/ adjn có tính học thuậthọc viện don't like academic subjects. We graduated from the Academy of Finance. state schoolprivate school /steɪt skuːl//ˈpraɪvət skuːl/ nn trường côngtrường tư It doesn't cost much to study in state school. My younger sister studies at famous private school. curriculum /kəˈrɪkjʊləm/ chương trìnhhọc Teachers should follow the national curriculum. General Certificate of Secondary Education (GCSE) /ˈdʒenərəl səˈtɪfɪkət əv ˈsekəndri ˌedjʊˈkeɪʃən/ Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông You should also submit copyof your General Certificate of Secondary Education. tuition fee /tjuːˈɪʃən fiː/ học phí The tuition fee of this university is quite...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Examplecompulsorycompulsioncompel /kəmˈpʌlsəri//kəmˈpʌlʃən//kəmˈpel/ adjnv bắt buộcsự bắt buộcbắt buộc Swimming was compulsory at my school. We were under no compulsionto attend. As school boy he was compelled to wear shorts evenin winter. academicacademy /ˌækəˈdemɪk//əˈkædəmi/ adjn có tính học thuậthọc viện don't like academic subjects. We graduated from the Academy of Finance. state schoolprivate school /steɪt skuːl//ˈpraɪvət skuːl/ nn trường côngtrường tư It doesn't cost much to study in state school. My younger sister studies at famous private school. curriculum /kəˈrɪkjʊləm/ chương trìnhhọc Teachers should follow the national curriculum. General Certificate of Secondary Education (GCSE) /ˈdʒenərəl səˈtɪfɪkət əv ˈsekəndri ˌedjʊˈkeɪʃən/ Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông You should also submit copyof your General Certificate of Secondary Education. tuition fee /tjuːˈɪʃən fiː/ học phí The tuition fee of this university is quite high. disruptivedisruptiondisrupt /dɪsˈrʌptɪv//dɪsˈrʌpʃən//dɪsˈrʌpt/ adjnv quậy phásự đập vỡđập vỡ, ngăncản He was the most noisy and disruptive student at high school. The accident on the main roadthrough town is causing widespread disruption formotorists. heavy snowfall disrupted thecity's transport system. methodicalmethod /məˈθɒdɪkəl//ˈmeθəd/ adjn có phương pháp, cẩn thậnphương pháp Tom is very methodical person. The new teaching methods encourage children to think forthemselves. formal educationnon-formal educationinformal education /ˈfɔːməl ˌedʒuˈkeɪʃn//nonˈfɔːməl ˌedʒuˈkeɪʃn//inˈfɔːməl ˌedʒuˈkeɪʃn/ nnn nền giáo dụcchính quynền giáo dụckhông chính quynền giáo dụcphi chính quy Formal education is the education we obtain from instruction at schools or other institutions and that have predetermined curriculum. After graduation, he looked forevening classes for some non-formal education. Homeschooling is kind of informal education. commencecommencement /kəˈmens//kəˈmensmənt/ vn bắt đầusự bắt đầu We will commence building work in August of next year. Would passengers please put out all cigarettes before the commencement of the flight?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến