loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Từ vựng bài 3 anh văn 11

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:01:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

77
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 3 anh văn 11

Từ vựng bài 3 anh văn 11

Từ vựng bài 3 anh văn 11Loading...

Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleanniversary /ˌæn əˈvɜrsə ri/ ngày kỉ niệm Fedel's tenth anniversary makes me realize how far we have come in sucha short time. celebrate /ˈsɛl əˌbreɪt/v làm lễ kỉ niệm Our National Independence Day is celebrated on September 2nd. celebration /,seli'breiʃn/ lễ kỉ niệm I'm looking forward to many more birthday celebrations with her. childish /ˈtʃaɪl dɪʃ/adj trẻ con Paul said: " When become man I'll put away childish things." clap /klæp/ vỗ, vỗ tay After each performance, we clapped our hands. cosy /ˈkoʊ zi/adj ấm cúng enjoy the cosy atmosphere in my family. enthusiastic /ɛnˌθu ziˈæstɪk/ adj hăng hái nhiệt tình She is very enthusiastic about social activities at school. enthusiasm /ɛnˈθu ziˌæz sự hăng hái, lòng nhiệt tìnhHis enthusiasm for disabled children is highly appreciated.əm/helicopter /ˈhɛl ɪˌkɒptər/ máy bay trực thăng On his 9th birthday, he was given toy helicopter by his father. host /hoʊst/ chủ nhà (nam)...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleanniversary /ˌæn əˈvɜrsə ri/ ngày kỉ niệm Fedel's tenth anniversary makes me realize how far we have come in sucha short time. celebrate /ˈsɛl əˌbreɪt/v làm lễ kỉ niệm Our National Independence Day is celebrated on September 2nd. celebration /,seli'breiʃn/ lễ kỉ niệm I'm looking forward to many more birthday celebrations with her. childish /ˈtʃaɪl dɪʃ/adj trẻ con Paul said: " When become man I'll put away childish things." clap /klæp/ vỗ, vỗ tay After each performance, we clapped our hands. cosy /ˈkoʊ zi/adj ấm cúng enjoy the cosy atmosphere in my family. enthusiastic /ɛnˌθu ziˈæstɪk/ adj hăng hái nhiệt tình She is very enthusiastic about social activities at school. enthusiasm /ɛnˈθu ziˌæz sự hăng hái, lòng nhiệt tìnhHis enthusiasm for disabled children is highly appreciated.əm/helicopter /ˈhɛl ɪˌkɒptər/ máy bay trực thăng On his 9th birthday, he was given toy helicopter by his father. host /hoʊst/ chủ nhà (nam) Vietnam was the host country in the 3rd Asian Indoor Games. hostess /ˈhoʊ stɪs/n chủ nhà (nữ) The hostess in the hostel is very friendly. icing /ˈaɪ sɪŋ/n lớp kem phủ trên mặt bánh There is thick chocolate icing on thebirthday cake. New Year's Eve /nju: jə:z i:v/ đêm giao thừa All the members of our family gather on New Year's Eve. party-goer /ˈpɑr tiˌgoʊər/ người đi dự tiệc Every party-goer wore casual clothes. refreshments /ri'freʃmənts/ món ăn nhẹ There will be delicious and cheap home-made refreshments at Wray Institute all week.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến