loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Từ vựng bài 16 Anh văn 7

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:46:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

86
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 16 Anh văn 7

Từ vựng bài 16 Anh văn 7

Từ vựng bài 16 Anh văn 7Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 ancient /ˈeɪnʃənt/ adj. xưa, cổ xưa People have lived in this regionsince ancient times.2 army /ˈɑːrmi/ n. quân đội My uncle is in the army. attraction /əˈtrækʃn/ n. sự hấp dẫn Life in London has so many attractions nightclubs, good restaurants and so on. battle /ˈbætl/ n. trận chiến đấu, trận đánh Her only brother was killed in battle. bulb /bʌlb/ n. bóng đèn The light bulb really changed humanlife by giving light to the dark. coral /ˈkɔːrəl n. san hô Colorful coral and tropical fishcombine to make for an interestingday at the beach. defeat /dɪˈfiːt/ v. đánh bại If we can defeat the Italian team, we'll be through to the final. depend /dɪˈpend/ v. phụ thuộc might go to the cinema tomorrow but it depends on what time get home from work. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ n. điểm đến The Caribbean is popular tourist vacation destination. 10 fairy tale /ˈferi teɪl/ n. truyện cổ tích wish were prince in fairy tale.11 famous for /ˈfeɪməs...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 ancient /ˈeɪnʃənt/ adj. xưa, cổ xưa People have lived in this regionsince ancient times.2 army /ˈɑːrmi/ n. quân đội My uncle is in the army. attraction /əˈtrækʃn/ n. sự hấp dẫn Life in London has so many attractions nightclubs, good restaurants and so on. battle /ˈbætl/ n. trận chiến đấu, trận đánh Her only brother was killed in battle. bulb /bʌlb/ n. bóng đèn The light bulb really changed humanlife by giving light to the dark. coral /ˈkɔːrəl n. san hô Colorful coral and tropical fishcombine to make for an interestingday at the beach. defeat /dɪˈfiːt/ v. đánh bại If we can defeat the Italian team, we'll be through to the final. depend /dɪˈpend/ v. phụ thuộc might go to the cinema tomorrow but it depends on what time get home from work. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ n. điểm đến The Caribbean is popular tourist vacation destination. 10 fairy tale /ˈferi teɪl/ n. truyện cổ tích wish were prince in fairy tale.11 famous for /ˈfeɪməs fɔːr/ adj. nổi tiếng bởi, nổi tiếng với She became internationally famous for her songs. 12 general /ˈdʒenrəl/ n. vị tướng, nhà chiến lược xuất General Vo Nguyen Giap is belovednot only by all Vietnamese peoplesắc but many foreigners as well. 13 gramophone /ˈɡræməfəʊn/ n. máy quay đĩa These gramophones enhance the beauty of your home. 14 hospitality /ˌhɒspɪˈtæləti/ n. lòng mến khách, lòng hiếu khách Thank you for your hospitality. 15 minority /maɪˈnɔːrəti/ n. thiểu số There are some minority students inmy class. 16 monument /ˈmɒnjʊmənt/ n. tượng đài In the square in front of the hotel stands monument to all the peoplekilled in the war. 17 peaceful /ˈpiːsfəl/ adj. bình yên, thanh bình She hoped the different countries could live together in peaceful co-existence. 18 quiz /kwɪz/ n. câu đố, câu hỏi There are so many quizzes in one lesson 19 region /ˈriːdʒən/ n. vùng/miền He said he had sharp pains in thestomach region. 20 resort /rɪˈzɔːt/ n. khu nghỉ dưỡng Hawaii is famous tourist resort. 21 sail /seɪl/ v. đi tàu, điều khiển/ lái thuyền buồm My friends taught me how to sail. 22 tourism /ˈtʊrɪzəm/ n. du lịch, ngành dulịch Tourism is Venice’s main industry. 23 tradition /trəˈdɪʃn/ n. truyền thống, phong tục truyềnthống Having party on New Year’s Eve isa tradition for my family. 24 valley /ˈvæli/ n. thung lũng Love Valley in Da Lat is very beautiful.25 veteran /ˈvetərən/ n. cựu chiến binh He is Vietnam veteran.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến