loading
back to top

Trọn bộ đề kiểm tra tin học 12

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2016-11-13 02:34:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Trọn bộ đề kiểm tra tin học 12    trắc nghiệm tin 12    bộ đề trắc nghiệm tin 12   

537
Lượt xem
13
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Trọn bộ đề kiểm tra tin học 12

Trọn bộ đề kiểm tra tin học 12

Trọn bộ đề kiểm tra tin học 12
Tóm tắt nội dung

Trọn bộ đề kiểm tra tin học 12 đầy đủ

Nội dung tài liệu
doc24.vnBÀI KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2011-2012Môn: Tin Học 12Thời gian làm bài: 45 phútMã đề thi số 101Điểm Giám thị (ký, ghi họ tên) Giám khảo (ký, ghi họ tên)Câu 1: Bàn về hệ CSDL cá nhân, khẳng định nào sau đây là đúng?A. Hệ CSDL có tính an toàn cao vì chỉ có một người vừa là quản trị vừa là người dùngB. Trong hệ CSDL cá nhân, người quản trị đồng thời là người viết chương trình sử dụngC. Một hệ CSDL cá nhân có thể cài đặt trên nhiều máyD. Hệ CSDL cá nhân chỉ có đúng một người sử dụng hoặc nhiều người lần lượt sử dụngCâu 2: Câu nào đúng trong các câu dưới đây khi nói về hệ CSDL cá nhânA. Hệ CSDL cá nhân có tính an toàn và bảo mật cao nhất.B. Đối với hệ CSDL cá nhân thì thông thường người sử dụng vừa thiết kế, tạo lập, cập nhật và bảo trì CSDL. C. Tất cả đều đúngD. Hiện nay hệ CSDL cá nhân được dùng phổ biến nhất.Câu 3: Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ?A. Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ).B. Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên cùng một máy tínhC. Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên.D. Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên mạng.Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relatioships ta thực hiện:A. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete. B. Tất cả đều sai.C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete. D. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete.Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.B. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu.C. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày. D. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần.Câu 6: Những khả năng dưới đây, khả năng nào không phải là khả năng của báo cáo.A. Sắp xếp dữ liệu trước khi in. B. Dễ dàng thiết kế và chỉnh sửa cấu trúc của bảng.C. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu. Thực hiện các phép tính để có dữ liệu tổng hợp trên các nhóm.D. In dữ liệu dưới dạng bảng, dạng biểu.Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Footer (chân trang). B. Header (đầu trang). C. Report footer (chân báo cáo).D. Tất cả đều đúng.Câu 8: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:A. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa. B. Cập nhật dữ liệu.doc24.vnC. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. D. In dữ liệu.Câu 9: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Việc nhập dữ liệu có thể được thực hiện một cách thuận lợi thông qua:A. Biểu mẫu. B. Định dạng hàng. C. Định dạng cột. D. Trang dữ liệu.Câu 10: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Liên kết giữa các bảng cho phép:A. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng. B. Tránh được dư thừa dữ liệu.C. Tất cả phương án trên. D. Nhất quán dữ liệu.Câu 11: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in sau mỗi nhóm bản ghi (báo cáo có gộp nhóm)?A. Đầu nhóm. B. Tiêu đề chi tiết. C. Tiêu đề tổng con. D. Cuối nhóm.Câu 12: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:A. Query => Remove Table. B. Tất cả đều sai. C. Query => Delete Table. D. Edit => Delete.Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Header (đầu trang). B. Footer (chân trang). C. Tất cả đều đúng.D. Report footer (chân báo cáo).Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phảicó:A. Số trường bằng nhau. B. Số bản ghi bằng nhau. C. Khóa chính giống nhau.D. Tất cả đều sai.Câu 15: Em hãy cho biết kiến nào là đúng Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:A. Không được phép cài đặt thêm bất kì một CSDL cá nhân nàoB. Có quyền xin được cấp phát tài nguyênC. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền được truy cập vào CSDLD. Không được phép quản lí các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng khai thác CSDLCâu 16: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần.B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.C. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu.D. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày.Câu 17: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Gộp nhóm dữ liệu. B. Chèn hình ảnh cho báo cáo sinh động.C. Chọn trường đưa vào báo cáo. D. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.Câu 18: Cách nào trong các cách dưới đây sai khi muốn xem kết quả của mẫu hỏi khi đang chế độ thiết kế.A. Chọn lệnh View => Datasheet View B. Tất cả đều sai.C. Chọn lệnh View => Design View D. Nhấn chuột vào nút lệnhCâu 19: Những khả năng dưới đây, khả năng nào không phải là khả năng của báo cáo.A. In dữ liệu từ nhiều bảng, truy vấn có liên quan trên cùng một báo cáo.B. In dữ liệu dưới dạng bảng, dạng biểu. C. Lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện.D. Sắp xếp dữ liệu trước khi in.Câu 20: Hãy chọn phương án ghép đúng. Khi tạo ra một biểu mẫu để nhập dữ liệu thì ta bắc buộc phải:doc24.vnA. Xác định dữ liệu nguồn (record source). B. Chọn bố cục cho biểu mẫu.C. Nhập tên cho biểu mẫu. D. Xác định hành động cho biểu mẫu đó.Câu 21: Khẳng định nào sau đây là sai khi bàn về hệ CSDL trung tâm?A. Máy trung tâm có cấu hình mạnh để phục vụ yêu cầu của nhiều người dùng truy cậpB. Máy trung tâm có thể coi là một máy hoặc một dàn máyC. Hệ CSDL trung tâm được cài đặt tại máy trung tâm là máy có vị trí trung tâm so với các máy khácD. Người dùng từ xa truy cập CSDL thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thôngCâu 22: Câu nào trong các câu dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?A. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng B. Khống chế số người sử dụng CSDLC. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử líD. Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài muốnCâu 23: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó. B. Chọn trường đưa vào báo cáo.C. Gộp nhóm dữ liệu. D. Chèn hình ảnh cho báo cáo sinh động.Câu 24: Trong các bài toán quản lí sau, bài toán nào không nên xây dựng hệ CSDL cá nhân?A. Quản lí kinh doanh trong một cửa hàng nhỏ, bán lẻ của một chủ hiệuB. Quản lí điểm một môn học (hoặc vài môn) của một giáo viênC. Quản lí điểm kiểm tra trong năm học của một trường trung học phổ thôngD. Quản lí các sách, truyện trong tủ sách gia đìnhCâu 25: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Report header (đầu báo cáo). B. Header (đầu trang). C. Footer (chân trang).D. Tất cả đều đúng.Câu 26: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, dùng:A. Câu hỏi. B. Mẫu hỏi. C. Trả lời. D. Liệt kê.Câu 27: Câu nào sai trong các câu dưới đây? Trong chế độ thiết kế mẫu hỏi:A. Hàng Field dùng để khai báo các trường được lựa chọn.B. Hàng Table thể hiện tên bảng chứa trường tương ứng.C. Hàng Sort để xác định (các) trường cần sắp xếp.D. Hàng Criteria để xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi.Câu 28: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in sau mỗi nhóm bản ghi (báo cáo có gộp nhóm)?A. Đầu nhóm. B. Tiêu đề chi tiết. C. Tiêu đề tổng con. D. Cuối nhóm.Câu 29: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Tất cả đều đúng. B. Report header (đầu báo cáo). C. Header (đầu trang).D. Footer (chân trang).Câu 30: Câu nào đúng khi nói về mẫu hỏi?A. Là đối tượng có thể được tạo bởi nhiều cách nhất.B. Là đối tượng không thay đổi được sau khi thiết kế.C. Là đối tượng duy nhất trong Access có thể kết xuất thông tin từ nhiều bảng.D. Là đối tượng có thể lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện.doc24.vnÐáp án1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. B17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. C25. 26. 27. 28. 29. 30. Ddoc24.vnBÀI KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2011-2012Môn: Tin Học 12Thời gian làm bài: 45 phútMã đề thi số 102Điểm Giám thị (ký, ghi họ tên) Giám khảo (ký, ghi họ tên)Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Header (đầu trang). B. Tất cả đều đúng. C. Report footer (chân báo cáo).D. Footer (chân trang).Câu 2: Câu nào sai trong các câu dưới đây? Trong chế độ thiết kế mẫu hỏi:A. Hàng Criteria để xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi.B. Hàng Field dùng để khai báo các trường được lựa chọn.C. Hàng Table thể hiện tên bảng chứa trường tương ứng.D. Hàng Sort để xác định (các) trường cần sắp xếp.Câu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có:A. Số bản ghi bằng nhau. B. Khóa chính giống nhau. C. Số trường bằng nhau.D. Tất cả đều sai.Câu 4: Những khả năng dưới đây, khả năng nào không phải là khả năng của báo cáo.A. Sắp xếp dữ liệu trước khi in.B. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu. Thực hiện các phép tính để có dữ liệu tổng hợp trên các nhóm.C. In dữ liệu dưới dạng bảng, dạng biểu.D. Dễ dàng thiết kế và chỉnh sửa cấu trúc của bảng.Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Việc nhập dữ liệu có thể được thực hiện một cách thuận lợi thông qua:A. Trang dữ liệu. B. Biểu mẫu. C. Định dạng hàng. D. Định dạng cột.Câu 6: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in sau mỗi nhóm bản ghi (báo cáo có gộp nhóm)?A. Cuối nhóm. B. Tiêu đề chi tiết. C. Tiêu đề tổng con. D. Đầu nhóm.Câu 7: Câu nào đúng trong các câu dưới đây khi nói về hệ CSDL cá nhânA. Hệ CSDL cá nhân có tính an toàn và bảo mật cao nhất.B. Đối với hệ CSDL cá nhân thì thông thường người sử dụng vừa thiết kế, tạo lập, cập nhật và bảo trì CSDL.C. Hiện nay hệ CSDL cá nhân được dùng phổ biến nhất. D. Tất cả đều đúngCâu 8: Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ?A. Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên cùng một máy tínhB. Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên mạng.C. Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên.doc24.vnD. Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ).Câu 9: Cách nào trong các cách dưới đây sai khi muốn xem kết quả của mẫu hỏi khi đang chế độ thiết kế.A. Chọn lệnh View => Datasheet View B. Nhấn chuột vào nút lệnhC. Chọn lệnh View => Design View D. Tất cả đều sai.Câu 10: Trong các bài toán quản lí sau, bài toán nào không nên xây dựng hệ CSDL cá nhân?A. Quản lí điểm kiểm tra trong năm học của một trường trung học phổ thôngB. Quản lí kinh doanh trong một cửa hàng nhỏ, bán lẻ của một chủ hiệu C. Quản lí các sách, truyện trong tủ sách gia đìnhD. Quản lí điểm một môn học (hoặc vài môn) của một giáo viênCâu 11: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, dùng:A. Mẫu hỏi. B. Trả lời. C. Liệt kê. D. Câu hỏi.Câu 12: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Gộp nhóm dữ liệu. B. Chọn trường đưa vào báo cáo.C. Chèn hình ảnh cho báo cáo sinh động.D. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in sau mỗi nhóm bản ghi (báo cáo có gộp nhóm)?A. Đầu nhóm. B. Tiêu đề chi tiết. C. Tiêu đề tổng con. D. Cuối nhóm.Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần.B. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu.C. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.D. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày.Câu 15: Câu nào trong các câu dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?A. Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài muốnB. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng C. Khống chế số người sử dụng CSDLD. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử líCâu 16: Câu nào đúng khi nói về mẫu hỏi?A. Là đối tượng không thay đổi được sau khi thiết kế.B. Là đối tượng duy nhất trong Access có thể kết xuất thông tin từ nhiều bảng.C. Là đối tượng có thể lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện.D. Là đối tượng có thể được tạo bởi nhiều cách nhất.Câu 17: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Tất cả đều đúng. B. Report footer (chân báo cáo). C. Header (đầu trang).D. Footer (chân trang).Câu 18: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relatioshipsta thực hiện:A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete.B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete. C. Tất cả đều sai.D. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete.doc24.vnCâu 19: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Report header (đầu báo cáo). B. Tất cả đều đúng. C. Header (đầu trang).D. Footer (chân trang).Câu 20: Bàn về hệ CSDL cá nhân, khẳng định nào sau đây là đúng?A. Hệ CSDL có tính an toàn cao vì chỉ có một người vừa là quản trị vừa là người dùngB. Một hệ CSDL cá nhân có thể cài đặt trên nhiều máyC. Trong hệ CSDL cá nhân, người quản trị đồng thời là người viết chương trình sử dụngD. Hệ CSDL cá nhân chỉ có đúng một người sử dụng hoặc nhiều người lần lượt sử dụngCâu 21: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:A. In dữ liệu. B. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa.C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. D. Cập nhật dữ liệu.Câu 22: Khẳng định nào sau đây là sai khi bàn về hệ CSDL trung tâm?A. Máy trung tâm có cấu hình mạnh để phục vụ yêu cầu của nhiều người dùng truy cậpB. Máy trung tâm có thể coi là một máy hoặc một dàn máyC. Người dùng từ xa truy cập CSDL thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thôngD. Hệ CSDL trung tâm được cài đặt tại máy trung tâm là máy có vị trí trung tâm so với các máy khácCâu 23: Em hãy cho biết kiến nào là đúng Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:A. Không được phép quản lí các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng khai thác CSDLB. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền được truy cập vào CSDLC. Có quyền xin được cấp phát tài nguyênD. Không được phép cài đặt thêm bất kì một CSDL cá nhân nàoCâu 24: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.B. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày. C. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần.D. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu.Câu 25: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Liên kết giữa các bảng cho phép:A. Tránh được dư thừa dữ liệu.B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng. C. Nhất quán dữ liệu. D. Tất cả phương án trên.Câu 26: Những khả năng dưới đây, khả năng nào không phải là khả năng của báo cáo.A. In dữ liệu từ nhiều bảng, truy vấn có liên quan trên cùng một báo cáo.B. Lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện. C. In dữ liệu dưới dạng bảng, dạng biểu.D. Sắp xếp dữ liệu trước khi in.Câu 27: Hãy chọn phương án ghép đúng. Khi tạo ra một biểu mẫu để nhập dữ liệu thì ta bắc buộc phải:A. Chọn bố cục cho biểu mẫu. B. Nhập tên cho biểu mẫu.C. Xác định hành động cho biểu mẫu đó. D. Xác định dữ liệu nguồn (record source).Câu 28: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có trang?A. Header (đầu trang). B. Report header (đầu báo cáo). C. Footer (chân trang).D. Tất cả đều đúng.Câu 29: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:A. Edit => Delete. B. Query => Remove Table. C. Tất cả đều sai.D. Query => Delete Table.doc24.vnCâu 30: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Chọn trường đưa vào báo cáo.B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.C. Chèn hình ảnh cho báo cáo sinh động. D. Gộp nhóm dữ liệu.doc24.vnÐáp án1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. C17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. A25. 26. 27. 28. 29. 30. Bdoc24.vnHọ và tên:……………………………………Lớp………… BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2011-2012Môn: Tin Học 12Thời gian làm bài: 45 phútMã đề thi số 103Điểm Giám thị (ký, ghi họ tên) Giám khảo (ký, ghi họ tên)Câu 1: Em hãy cho biết kiến nào là đúng Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rấthăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:A. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền được truy cập vào CSDLB. Không được phép cài đặt thêm bất kì một CSDL cá nhân nàoC. Có quyền xin được cấp phát tài nguyênD. Không được phép quản lí các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng khai thác CSDLCâu 2: Cách nào trong các cách dưới đây sai khi muốn xem kết quả của mẫu hỏi khi đang chế độ thiết kế.A. Nhấn chuột vào nút lệnh B. Chọn lệnh View => Datasheet View C. Tất cả đều sai.D. Chọn lệnh View => Design ViewCâu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:A. Query => Delete Table. B. Tất cả đều sai. C. Edit => Delete.D. Query => Remove Table.Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần. B. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày.C. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu.D. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.Câu 5: Trong các bài toán quản lí sau, bài toán nào không nên xây dựng hệ CSDL cá nhân?A. Quản lí điểm kiểm tra trong năm học của một trường trung học phổ thôngB. Quản lí kinh doanh trong một cửa hàng nhỏ, bán lẻ của một chủ hiệuC. Quản lí điểm một môn học (hoặc vài môn) của một giáo viênD. Quản lí các sách, truyện trong tủ sách gia đìnhCâu 6: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Phần nào của báo cáo được in sau mỗi nhóm bản ghi (báo cáo có gộp nhóm)?A. Cuối nhóm. B. Đầu nhóm. C. Tiêu đề chi tiết. D. Tiêu đề tổng con.Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?A. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày.B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.C. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu.D. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến