loading
back to top

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-08-10 09:07:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm sinh 8   

68
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Tóm tắt nội dung
Tr nghi Sinh Bài 40: sinh bài ti ti uệ ướ ểCâu 1. Ho ng máu ti có th kém hi qu hay ng ng trạ ướ ệho ách vì nguyên nhân nào sau đây?ặ ắA. các ph ng án còn i.ấ ươ ạB. th trúc do các vi khu gây viêm các ph khácộ ậr gián ti gây viêm th n.ồ ậC. Các bào ng th do thi ôxi, làm vi quá hay nh nên ho tế ạđ ng kém hi qu bình th ng.ộ ườD. th viêm do vi khu theo ng bài ti ti đi lên và gây ra.ể ườ ướ ểCâu 2. ng và tích lũy ch nào đây có th gây th n?ự ướ ậA. các ph ng án còn iấ ươ ạB. Axit uricC. ÔxalatD. XistêinCâu 3. Lo th ăn nào đây ch nhi ôxalat th ph hàng gây iạ ướ ỏđ ng ti ni u?ườ ệA. xanhậ B. Rau ngótC. Rau bina D. chu tư ộCâu 4. Vi làm nào đây có cho bài ti t?ệ ướ ếA. ng nhi cố ướB. Nh ti uị ểC. Đi chân tấD. Không màn khi ngắ ủCâu 5. bài ti ti u, chúng ta đi gì?ể ướ ềA. Đi ti đúng lúcểB. các ph ng án còn iấ ươ ạC. Gi gìn sinh thân thữ ểD. ng cố ướCâu 6. bài ti ti u, chúng ta tránh đi gì sau đây?ể ướ ềA. Ăn quá n, quá chuaặDOC24.VN 1B. ng đố ướ ủC. Đi ti khi có nhu uể ầD. Không ăn th ăn ôi...
Nội dung tài liệu
Tr nghi Sinh Bài 40: sinh bài ti ti uệ ướ ểCâu 1. Ho ng máu ti có th kém hi qu hay ng ng trạ ướ ệho ách vì nguyên nhân nào sau đây?ặ ắA. các ph ng án còn i.ấ ươ ạB. th trúc do các vi khu gây viêm các ph khácộ ậr gián ti gây viêm th n.ồ ậC. Các bào ng th do thi ôxi, làm vi quá hay nh nên ho tế ạđ ng kém hi qu bình th ng.ộ ườD. th viêm do vi khu theo ng bài ti ti đi lên và gây ra.ể ườ ướ ểCâu 2. ng và tích lũy ch nào đây có th gây th n?ự ướ ậA. các ph ng án còn iấ ươ ạB. Axit uricC. ÔxalatD. XistêinCâu 3. Lo th ăn nào đây ch nhi ôxalat th ph hàng gây iạ ướ ỏđ ng ti ni u?ườ ệA. xanhậ B. Rau ngótC. Rau bina D. chu tư ộCâu 4. Vi làm nào đây có cho bài ti t?ệ ướ ếA. ng nhi cố ướB. Nh ti uị ểC. Đi chân tấD. Không màn khi ngắ ủCâu 5. bài ti ti u, chúng ta đi gì?ể ướ ềA. Đi ti đúng lúcểB. các ph ng án còn iấ ươ ạC. Gi gìn sinh thân thữ ểD. ng cố ướCâu 6. bài ti ti u, chúng ta tránh đi gì sau đây?ể ướ ềA. Ăn quá n, quá chuaặDOC24.VN 1B. ng đố ướ ủC. Đi ti khi có nhu uể ầD. Không ăn th ăn ôi thiu, nhi cứ ộCâu 7. Tác nhân nào đây có th gây cho bài ti ti u?ướ ướ ểA. Kh ph ăn ng không líẩ ợB. Vi sinh gây nhậ ệC. các ph ng án còn iấ ươ ạD. Các ch có trong th ănấ ứCâu 8. Các bào ng th có th tác nhân nào sau đây?ế ởA. Th ngânủ B. cướC. Glucôzơ D. VitaminCâu 9. th ng các bào ng th nh ng tr ti ho ngự ươ ưở ộnào sau đây?A. Bài ti ti uế ướ ểB. máuọC. th và bài ti ti pấ ếD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 10. Ca ghép th tiên trên th gi th hi vào năm nào?ậ ượ ệA. 1963 B. 1954C. 1926 D. 1981Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 40: sinh bài ti ti uệ ướ ểDOC24.VN 21. 2. 3. 4. 5. B6. 7. 8. 9. 10. ADOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến