loading
back to top

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác

Chia sẻ: lengocbien217 | Ngày: 2016-10-01 09:34:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: tài liệu toán lớp 11   

616
Lượt xem
29
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Trắc nghiệm Phương trình lượng giác

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác
Tóm tắt nội dung

Trắc Nghiệm Lượng Giác1 Giải phương trình lượng giác: 2cos2 x+3 có nghiệm là :a546x kpp= b543x kpp= c526x kpp= d523x kpp= +2 Cho phương trình lượng giác: 3.sinx (m 1).cosx 5. Định để phương trình vô nghiệm.a 5m³ c3 5m hay m£ d3 5m- £3 Gía trị lớn nhất của 2cos sin 2y x= là :a Tìm chu kì của hàm số: xsin os3 5xy c= +a6p b5p 25p 2p Gía trị nhỏ nhất của 2sin sin 5y x= là :a Tìm tất cả giá trị của để phương trình sin 2x 2.(m -1).sinx.cosx (m -1).cos 2x có nghiệm 0m Cho phương trình sin cos 2m m- Tìm để phương trình có nghiệm.a133m£ 13£c Không có giá trị nào của d3m³ Một nghiệm của phương trình lượng giác: sin 2x sin 22x sin 23x làa3p b12p c6p d8p Cho phương trình sin cos 23 3x mp pæ ö- =ç ÷è Tìm để phương trình vô nghiệm.a(][); 1;-¥ +¥ b()(); 1;-¥ +¥ c()1;1- dm RÎ 10 Phương trình lượng giác: mcosx -1 có nghiệm khi là :a m<-1 m>1 b1m£ hoặc 1m³ c1 1m- d1 1m- và m0¹ 11 hương trình nào dưới đây vô nghiệm ?a cos3x -3 sin3x cos3x sin3x =-2 csin3xp= d3 sin( cos 03 3x xp pæ ö+ =ç ÷è 12 Cho hai...

Nội dung tài liệu

Trắc Nghiệm Lượng Giác1 Giải phương trình lượng giác: 2cos2 x+3 có nghiệm là :a546x kpp= b543x kpp= c526x kpp= d523x kpp= +2 Cho phương trình lượng giác: 3.sinx (m 1).cosx 5. Định để phương trình vô nghiệm.a 5m³ c3 5m hay m£ d3 5m- £3 Gía trị lớn nhất của 2cos sin 2y x= là :a Tìm chu kì của hàm số: xsin os3 5xy c= +a6p b5p 25p 2p Gía trị nhỏ nhất của 2sin sin 5y x= là :a Tìm tất cả giá trị của để phương trình sin 2x 2.(m -1).sinx.cosx (m -1).cos 2x có nghiệm 0m Cho phương trình sin cos 2m m- Tìm để phương trình có nghiệm.a133m£ 13£c Không có giá trị nào của d3m³ Một nghiệm của phương trình lượng giác: sin 2x sin 22x sin 23x làa3p b12p c6p d8p Cho phương trình sin cos 23 3x mp pæ ö- =ç ÷è Tìm để phương trình vô nghiệm.a(][); 1;-¥ +¥ b()(); 1;-¥ +¥ c()1;1- dm RÎ 10 Phương trình lượng giác: mcosx -1 có nghiệm khi là :a m<-1 m>1 b1m£ hoặc 1m³ c1 1m- d1 1m- và m0¹ 11 hương trình nào dưới đây vô nghiệm ?a cos3x -3 sin3x cos3x sin3x =-2 csin3xp= d3 sin( cos 03 3x xp pæ ö+ =ç ÷è 12 Cho hai khỏang J1 =;4 4p p-æ öç ÷è và J2 =3;2 2p pæ öç ÷è kết luận nào dưới đây là đúng?a Hàm =cotx tăng trên khỏang J2 Hàm =tanx giảm trên khỏang J1 Hàm =cosx giảm trên khỏang J2 Hàm =sinx tăng trên khỏang J1 13 Cho phương trình cos(2x-3p Tìm để phương trình có nghiệm?a Không tồn tại [-1;3] [-3;-1] mọi giá trị của 14 Giải phương trình lượng giác 4sin 4x+12cos x-7=0 có nghiệm là :a24x kpp= b4 2x kp p= c4x kpp= d4x kpp 15 Phương trình 22 cos sin sin 4x x- có tập nghiệm là?a26x kx kppppé= +êêê= +êë b22kpp+ c6x kpp= d2kpp+ 16 Tập xác định của hàm số 1sin cosyx x= là :a R;2k Zppì ü+ Îí ýî R{} ;k Zp R ;2kk Zpì üÎí ýî R{};k ZpÎ 17 Tập xác định của hàm số 1sin cosyx x=- là ?a R;4k Zppì ü- Îí ýî R ;4k Zppì ü+ Îí ýî R;4k Zppì ü+ Îí ýî 18 Tìm nghiệm của phương trình lượng giác: cos²x cosx thoả điều kiện πa 2p 2p 19 Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2cos²x +cosx sinx +sin2x là?a 6p 4p 3p 23p 20 Tìm nghiệm của phương trình lượng giác: 2.sin 2x 3.sinx thoả điều kiện 2pa 2p 4p 56p 6p 21 Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên khoảng ;3 6p pæ ö-ç ÷è ?atan 23xpæ ö+ç ÷è bcot 26xpæ ö+ç ÷è sin 26xpæ ö+ç ÷è dos 2x+6cpæ öç ÷è 22 Phương trình 2cos cos 0x x- có tập nghiệm là ?a(); arccos 2x kp p= b2x kp= c2kp d() arccos 2x kp 23 Phương trình lượng giác tanx +3 có nghiệm là :a3x kpp= b3x kpp +c6x kpp= d6x kpp 24 Trong các hàm số sau hàm số nào tuần hoànasin os3xy c= bsiny x= csin tany x= dsinxyx= 25 Trong khoảng (0 2p ), phương trình: sin 24x 3.sin4x.cos4x 4.cos 24x có:a Ba nghiệm Một nghiệm Hai nghiệm Bốn nghiệmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến