loading
back to top

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-26 21:21:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm toán lớp 11   

188
Lượt xem
13
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Tóm tắt nội dung

PHƯƠNG TRÌNH LOGARITCâu 1) Phương trình ()3log 3x- có nghiệm là A. 253 B. 293 C. 113 D. 87Câu 2) Số nghiệm của phương trình ()()23 3log log 1x x- B. D. Câu 3) Tập nghiệm của phương trình :3log 2x+ A. {}3; 2- B. {}10; 2- {}4; 2- D. {}3 Câu 4) Số nghiệm của phương trình ()2 2log log 2. logx x- là B. C. Câu 5) Phương trình 21 215 log logx x+ =- có tổng các nghiệm là :A. 3364 B. 12 C. D. 66 Câu 6) Phương trình ()2 4log log 1x= có nghiệm là A. B. C. 16 8Câu 7) Cho phương trình ()()3 22 2log log log 0x x+ Phát biểu nào sau đây đúng:A. 0x¹ .0x> C. 1x> xΡ Câu 8) Phương trình: ()2 2log log 1x x+ có tập nghiệm là:A. 52ì ü- +ï ïí ýï ïî {}1 C. {}1; 2- D. 52ì ü- ±ï ïí ýï ïî þCâu 9) Số nghiệm của phương trình: ()()4 4log log log log 2x x+ là:A. B. C. 1Câu 10) Tập nghiệm phương trình: ()23 13log (4 log 15x x- là:A. {}5; 3- B. {}5 33 3- 971; 23243ì ü-í ýî D. 107239;27ì ü-í ýî þCâu 11) Phương trình: ()()2log 12 log 8x x- có bao nhiêu nghiệm:A. C. D. 4Câu 12) Phương trình: ()2log 2x+ không tương...

Nội dung tài liệu

PHƯƠNG TRÌNH LOGARITCâu 1) Phương trình ()3log 3x- có nghiệm là A. 253 B. 293 C. 113 D. 87Câu 2) Số nghiệm của phương trình ()()23 3log log 1x x- B. D. Câu 3) Tập nghiệm của phương trình :3log 2x+ A. {}3; 2- B. {}10; 2- {}4; 2- D. {}3 Câu 4) Số nghiệm của phương trình ()2 2log log 2. logx x- là B. C. Câu 5) Phương trình 21 215 log logx x+ =- có tổng các nghiệm là :A. 3364 B. 12 C. D. 66 Câu 6) Phương trình ()2 4log log 1x= có nghiệm là A. B. C. 16 8Câu 7) Cho phương trình ()()3 22 2log log log 0x x+ Phát biểu nào sau đây đúng:A. 0x¹ .0x> C. 1x> xΡ Câu 8) Phương trình: ()2 2log log 1x x+ có tập nghiệm là:A. 52ì ü- +ï ïí ýï ïî {}1 C. {}1; 2- D. 52ì ü- ±ï ïí ýï ïî þCâu 9) Số nghiệm của phương trình: ()()4 4log log log log 2x x+ là:A. B. C. 1Câu 10) Tập nghiệm phương trình: ()23 13log (4 log 15x x- là:A. {}5; 3- B. {}5 33 3- 971; 23243ì ü-í ýî D. 107239;27ì ü-í ýî þCâu 11) Phương trình: ()()2log 12 log 8x x- có bao nhiêu nghiệm:A. C. D. 4Câu 12) Phương trình: ()2log 2x+ không tương đương với mệnh đề nào sau đây:A. 4x+ B. 6x+ C. 6x+ hay 6x+ 5x x= loại)Câu 13) Phương trình: 254 log log 3xx+ có nghiệm là:A 5; 5x x= B. 11;2x x= C. 1; 55x x= D. 1; 55x x= =Câu 14) Tìm để phương trình 226 log 0x m- có nghiệm phân biệt trong đó có nghiệm lớn hơn -1.A. 9112m< B. 9112m£ Đáp án khác 1125m< hoặc 340 `m-< D. 2m³ .1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B CTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến