loading
back to top

Tổng hợp quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-07 14:51:13 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

99
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Tổng hợp quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh

Tổng hợp quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh

Tổng hợp quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTỔNG HỢP QUY TẮC VIẾT HOATRONG TIẾNG ANHDanh từ riêng- Viết hoa: tên người, địa danh, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, tổ chức, sự kiệnquan trọng. Viết thường khi tổ chức được nhắc đến một cách gián tiếp. Ví dụ "New York Police Department" được viết hoa nhưng cụm "policedepartment" viết thường trong câu sau: John is an officer with the New YorkPolice Department, the largest municipal police department in the UnitedStates. 1Doc24.vn Họ và chức danh trang trọng- Viết hoa chức danh khi đứng trước tên, ví dụ từ "President" trong câu sau: Weare pleased to introduce President Obama.- Viết thường khi chức danh phía sau họ tên, ví dụ từ "chairman" câu sau:The conference will be led by Bill Gates, the chairman of Microsoft. Từ chỉ phương hướng2Doc24.vn- Viết hoa khi sử dụng từ chỉ phương hướng để đến một địa danh, ví dụtừ "East" câu sau: Growing up in military family, Hunter spent many yearsin the Far East.- Viết thường khi nhắc đến phương hướng...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTỔNG HỢP QUY TẮC VIẾT HOATRONG TIẾNG ANHDanh từ riêng- Viết hoa: tên người, địa danh, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, tổ chức, sự kiệnquan trọng. Viết thường khi tổ chức được nhắc đến một cách gián tiếp. Ví dụ "New York Police Department" được viết hoa nhưng cụm "policedepartment" viết thường trong câu sau: John is an officer with the New YorkPolice Department, the largest municipal police department in the UnitedStates. 1Doc24.vn Họ và chức danh trang trọng- Viết hoa chức danh khi đứng trước tên, ví dụ từ "President" trong câu sau: Weare pleased to introduce President Obama.- Viết thường khi chức danh phía sau họ tên, ví dụ từ "chairman" câu sau:The conference will be led by Bill Gates, the chairman of Microsoft. Từ chỉ phương hướng2Doc24.vn- Viết hoa khi sử dụng từ chỉ phương hướng để đến một địa danh, ví dụtừ "East" câu sau: Growing up in military family, Hunter spent many yearsin the Far East.- Viết thường khi nhắc đến phương hướng nói chung, ví dụ từ "north" câusau: The storm is moving north at 17 miles per hour. Ngày, tháng và ngày lễ- Viết hoa: ngày trong tuần, tháng, ngày lễ, sự kiện, ví dụtừ "Independent" trong cụm "Independent Day".- Viết thường các mùa trong năm, ví dụ "winter". 3Doc24.vn Câu nói trích dẫn và nhan đề- Viết hoa chữ cái đầu của câu nói trích dẫn khi đặt câu nói ấy trong dấu ngoặckép.- Viết hoa ký tự đầu khi trích dẫn tiêu đề sách, phim hay bài hát nhưng viếtthường các giới từ và mạo từ trong đó, ví dụ như tiêu đề bộ phim "Dances withWolves" (Nhảy với những con sói) trong câu sau: Jenny said “Dances withWolves” is her favorite Kevin Costner movie. 4Doc24.vn Tên viết tắt các chữ cái đầu và tên đặc biệt khác- Viết hoa các từ được tạo từ chữ cái đầu của một cụm từ (ví dụ: NATO, AIDS),hoặc các chữ cái đầu của một cụm từ, ví dụ "NBC’ là viết tắt của "NationalBroadcasting Company"- Phần lớn các từ phái sinh (từ tạo ra bởi một từ gốc) không cần thiết phải viếthoa, ví dụ như từ "penicillin" trong câu "The Penicillium fungus is used tomake penicillin".5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến