loading
back to top

Tóm tắt văn bản “Trong lòng mẹ” của tác giả Nguyên Hồng

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-09-19 14:19:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

1824
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Tóm tắt văn bản “Trong lòng mẹ” của tác giả Nguyên Hồng

Tóm tắt văn bản “Trong lòng mẹ” của tác giả Nguyên Hồng

Tóm tắt văn bản “Trong lòng mẹ” của tác giả Nguyên Hồng
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTóm văn Trong lòng Nguyên ngắ ồBài tham kh 1ảH ng là chú bé côi cha, thì nhà đi tha ng th c. Nên ng ph iồ ươ ảch gi hàng nh là bà cô cu chúị ảM hôm cô chú kêu chú vào Thanh Hoá ch Khi bi cô mình đangộ ếđóng ch nên chú không đáp i. ng là đã xong ai ng bà cô đánh thêm đònị ưở ộtâm lý là ngân dài ch em bé làm cho chú ngh ng.ữ ọG đn đo tang th thì trên tr ng chú đã th th thoáng hình nh cu mầ ườ ợtrên xe kéo thì chú nh ng là không ph là mình. Khi bi đó là mìnhọ ợthì chú đã lên ng chú và quên đi nh ng nói bà cô.ằ ườ ủBài tham kh 2ảG đn ngày gi đu ng, th ng và nh mình thì hôm,ầ ươ ộng cô đn và có mu “em bé” ko. Sau đó, bà ta làm choườ ặH ng đau lòng ng cách nói cu ng ng (rách i, nghèo kh đi bánồ ướ ổhàng, th ng quen ko dám chào). Bà ta càng nói ng càng im ng và đuấ ườ ầkhóc. càng th th ng càng căm ghét nh ng là ghét mậ ươ ẹtr nh ng bôi nh mình bà cô thâm hi m, tàn nh n. hôm, trên đngướ ườđi ng thoáng th ng ng trên xe kéo gi ng ng li đu iọ ườ ổtheo và to. Vài giây sau, ng đu xe...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTóm văn Trong lòng Nguyên ngắ ồBài tham kh 1ảH ng là chú bé côi cha, thì nhà đi tha ng th c. Nên ng ph iồ ươ ảch gi hàng nh là bà cô cu chúị ảM hôm cô chú kêu chú vào Thanh Hoá ch Khi bi cô mình đangộ ếđóng ch nên chú không đáp i. ng là đã xong ai ng bà cô đánh thêm đònị ưở ộtâm lý là ngân dài ch em bé làm cho chú ngh ng.ữ ọG đn đo tang th thì trên tr ng chú đã th th thoáng hình nh cu mầ ườ ợtrên xe kéo thì chú nh ng là không ph là mình. Khi bi đó là mìnhọ ợthì chú đã lên ng chú và quên đi nh ng nói bà cô.ằ ườ ủBài tham kh 2ảG đn ngày gi đu ng, th ng và nh mình thì hôm,ầ ươ ộng cô đn và có mu “em bé” ko. Sau đó, bà ta làm choườ ặH ng đau lòng ng cách nói cu ng ng (rách i, nghèo kh đi bánồ ướ ổhàng, th ng quen ko dám chào). Bà ta càng nói ng càng im ng và đuấ ườ ầkhóc. càng th th ng càng căm ghét nh ng là ghét mậ ươ ẹtr nh ng bôi nh mình bà cô thâm hi m, tàn nh n. hôm, trên đngướ ườđi ng thoáng th ng ng trên xe kéo gi ng ng li đu iọ ườ ổtheo và to. Vài giây sau, ng đu xe kéo. Và nh ra đúng là mình. ngọ ồòa khóc trong lòng nh đc đp, yêu th ng và uằ ượ ươ ịdàng quên nói đc ác bà cô, ch còn ni xúc đng và tìnhủ ộyêu th ng vô .ươ ờBài tham kh 3ảChú bé ng sinh ra là qu cu hôn nhân mi ng không tình yêu: Ng iồ ưỡ ườb nghi ng p, ng tr trung luôn khao khát tình yêu th ng song đành chôn vùiố ườ ươtu xuân bên ng ch ng nghi ng p. Cu cùng ng ch t, ng haiổ ườ ườ ườ ạanh em ng đi "tha ng th c" trong gh nh hàng. Còn bà cô bênồ ươ ọn thì luôn gieo vào đu chú bé nh ng tâm tanh chú cũng hoài nghi vàộ ểghét ng mình. Nh ng ng không nh ng không ghét mà còn hi u,ỏ ườ ểDoc24.vnDoc24.vnthông cho còn càng ghét nh ng đã đày đa Chi hôm khiả ấv tan c, thoáng th bóng ng ng trên xe kéo gi ng chú li theo iừ ườ ớgi ng i. Khi ng quay đu i, ng li sà vào lòng hai conọ ườ ẹcùng sùi thăm nhau. Khi trong lòng chú ch ng còn may đn nh ng iụ ờnói thâm đc bà cô aộ ữBài tham kh 4ảChú bé ng có tu th đy nh: ch vì nghi ng p, vì nhồ ảcùng túng quá ph con đi tha ng th c, chú ng bà cô cay nghi t.ả ươ ệM hôm, bà cô ng đn và có mu vào Thanh Hoá không. Nh raộ ậv ch và tâm đa đc ác bà cô, ng nén ni th ng nh và trẻ ươ ảl không mu vào.ờ ốNh ng bà cô tình chuy ng kh kh đã có con ng khác làmư ườcho ng đau đn, th ng và căm ph nh ng đã đy đo mình.ồ ươ ẹG đn ngày gi trên đng đi ng th bóng ng ng trên xe kéoầ ườ ườ ồgi ng Chú đã đu theo và khi nh ra ng đã oà khóc .ố ởH ng th sung ng và nh phúc vô cùng khi đc trong lòng ng th yồ ướ ượ ấm đp nh ngày nào. Chú đã quên xúc xi bà cô.ẹ ủBài tham kh 5ảSau khi t, bé ng đi tha ng th c, bé ng trong nh lùng,ố ươ ạcay nghi hàng. hôm, ng cô bé ng có mu vào Thanh Hóa thămệ ườ ốm không, bé toan tr có nh ng ch nghĩ đn gi ng nói ch và tráẹ ườ ảnên đành im ng. Chú bé ng bi ng khi nh đn mình, bà cô ch mu gieoặ ốr vào đu chú nh ng hoài nghi "khinh ghét, ru ng y" Khi đa bé kh khắ ổs khóc, bà cô còn vai i: "****** phát tài m, có nh tr đâu".ắ ươ ườ ướNh ng nói không th làm bé ng ghét ng chú càng hi và mữ ượ ảthông cho n. Chú bé căm ph nh ng đa dày và mu "v ngay yẹ ấmà n, mà nhai, mà nghi cho kì nát thôi". Đn ngày gi th y, bé ng vắ ềđem nhi quà bánh cho bé. Tan tr ng, khi thoáng th bóng ng ng trên xeề ườ ườ ồkéo trong gi ng chú bé đã ch theo to. Ng ôm conố ườ ươ ườ ấDoc24.vnDoc24.vnmình, cho chú ng vào lòng. Trên đng nhà, trong chú ch ng yồ ườ ảmay đn nh ng nói thâm đc bà cô..ế .Doc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến