loading
back to top

Tóm tắt văn bản Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-15 07:42:43 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

992
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Tóm tắt văn bản Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

Tóm tắt văn bản Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

Tóm tắt văn bản Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTóm tác ph “H tr ng Thành”ắ ổBài làm 1Đo trích tr ng Thành thu 28. Quan Công đa hai ch sang Nhạ ữNam. Kéo quân đn Thành thì nghe nói Tr ng Phi đang đó. Quan Công ngế ươ ừr sai Tôn Càn vào thành báo Tr ng Phi ra đón hai ch .ỡ ươ ịTr ng Phi khi đang gi n, nghe tin báo li sai quân lính ng thành,ươ ổr mình ng vác bát xà mâu lao đn đòi gi Quan Công. Quan Công bồ ịb ng nh ng may tránh nên không ng. Đang nóng gi n, Tr ng Phiấ ươnh quy không ch ghi nh lòng trung Quan Công dù hai phu nhân đãấ ịh thanh minh th t.ế ậGi lúc đang thì đt nhiên đng xa, Sái ng mang quân Tào đu iữ ươ ổt i. Tr ng Phi càng thêm gi n, bu Vân Tr ng ph đu ngay tên ngớ ươ ườ ướđó ch ng th lòng trung. Quan Công không nói i, múa long đao xô i.ể ạCh đt tr ng gi c, đu Sái ng đã lăn đt. gi Phi tinư ươ ướ ớanh là th c. Phi hai ch vào thành cúi đu xin Quan Công.ự ỗBài làm 2Bi tin anh là Hà trên đt Viên Thi u, Quan Vũ đa ch (vế ợc đi tìm anh. Tào Tháo tránh không ti Quan Vũ đn bi vì mu nủ ốl gi Quan Vũ dùng. Tháo không...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTóm tác ph “H tr ng Thành”ắ ổBài làm 1Đo trích tr ng Thành thu 28. Quan Công đa hai ch sang Nhạ ữNam. Kéo quân đn Thành thì nghe nói Tr ng Phi đang đó. Quan Công ngế ươ ừr sai Tôn Càn vào thành báo Tr ng Phi ra đón hai ch .ỡ ươ ịTr ng Phi khi đang gi n, nghe tin báo li sai quân lính ng thành,ươ ổr mình ng vác bát xà mâu lao đn đòi gi Quan Công. Quan Công bồ ịb ng nh ng may tránh nên không ng. Đang nóng gi n, Tr ng Phiấ ươnh quy không ch ghi nh lòng trung Quan Công dù hai phu nhân đãấ ịh thanh minh th t.ế ậGi lúc đang thì đt nhiên đng xa, Sái ng mang quân Tào đu iữ ươ ổt i. Tr ng Phi càng thêm gi n, bu Vân Tr ng ph đu ngay tên ngớ ươ ườ ướđó ch ng th lòng trung. Quan Công không nói i, múa long đao xô i.ể ạCh đt tr ng gi c, đu Sái ng đã lăn đt. gi Phi tinư ươ ướ ớanh là th c. Phi hai ch vào thành cúi đu xin Quan Công.ự ỗBài làm 2Bi tin anh là Hà trên đt Viên Thi u, Quan Vũ đa ch (vế ợc đi tìm anh. Tào Tháo tránh không ti Quan Vũ đn bi vì mu nủ ốl gi Quan Vũ dùng. Tháo không gi qua i, nh ng cũng không choư ưt ng đu t. Các ng không cho Quan Vũ qua i. Quan Vũ ph mướ ướ ởđng máu mà đi.ườQua Đông Lĩnh chém Kh ng Tú.ả ổĐn ái ng chém Hán Phúc và nh Th u.ế ươ ầQua Nghi Th gi Bi .ủ ỷV Hu nh ng chém ng Th c.ượ ươ ươ ựĐn Hoàng Hà gi Tân Kì.ế ếĐn Thành, Quan Vũ ng là đc em xi bao vui ng, ai ng Tr ngế ượ ươPhi “m tr tròn xoe, râu hùm nh ng c, hò thét nh m, múa xà máu ch iắ ượ ạđâm Quan Công” ng Sái ng kéo quân đn Quan Vũ. Phi càng nghiấ ươ ắDoc24.vnng Ch đn lúc đu Sái ng Quan Vũ chém đt, Phi đánh đc iờ ươ ượ ồtr ng, Phi nguôi gi n. Và ch sau khi nghe tên lính đu đuôi iố ọchuy n… Phi tin, “r khóc, th Vân Tr ng”.ệ ướ ườBài làm 3“ tr ng Thành” đc trích 28 “Chém Sái ng anh em hòa gi i.ồ ượ ươ ảH Thành tôi chúa đoàn viên”.ồ đo trích này, minh oan cho mình, xua tan nghi ng hi aỞ ủTr ng Phi, Quan Công đã nh ngay đi ki mà Tr ng Phi đã đa ra: Ph yươ ươ ấđu Sái ng trong ba tr ng. Không đi đn th ba, ch xong iầ ươ ồtr ng th nh t, đu Sái ng đã lăn lóc đt. dĩ Quan Công hành đng pố ươ ướ ấnh là vì ông mu rõ ngay lòng trung th ông, gi quy ngayư ếs hi Tr ng Phi. Riêng Tr ng Phi, vì nghĩ ng Quan Công Tàoự ươ ươ ớTháo mà Tào Tháo là gi c, nên Quan Công nghĩa. Khi nghe Tôn Càn báo tin Vânặ ộTr ng đa phu nhân Đô đn, Tr ng Phi nóng đnh gi Quan Công.ườ ươ ếCho đn khi th Quan Công đu Sái ng (viên ng Tào Tháo), vàế ươ ướ ủnghe tên lính Tào Tháo thì Tr ng Phi hi đc lòng trungờ ươ ượ ạth Quan Công và nh là khi nghe nh ng vi Quan Công đã tr qua, Tr ngự ươPhi đã khóc, xu ng Vân Tr ng.ỏ ướ ườTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến