loading
back to top

Thuyết minh về cây lúa Việt Nam

Chia sẻ: 239754216415611 | Ngày: 2016-05-08 18:03:05 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

1119
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Thuyết minh về cây lúa Việt Nam

Thuyết minh về cây lúa Việt Nam

Thuyết minh về cây lúa Việt Nam
Tóm tắt nội dung

Thuyết minh về cây lúa Việt NamLúa là trong năm lo cây ng th chính th gi i. Đi ươ ớng Vi chúng ta cây lúa không ch là lo cây ng th quý ườ ươ ựmà còn là bi ng trong văn ch ng "bát m","h ượ ươ ướ ạg o". Vi Nam, có kinh nông nghi hàng ngàn ướ ừnăm nay. thi ng th tr tr ng trong nh ng năm ướ ươ ữchi tranh nh ng hi nay, nông nghi ta không ch ướ ỉs xu ra ng ng th đáp ng nhu trong ượ ươ ần mà còn xu kh sang nhi th tr ng trên th gi i. Trong ướ ườ ớđó ngành tr ng lúa ta là trong nh ng ngành ngành ướ ảxu ng th vô cùng quan tr ng và đt đc nh ng thành ươ ượ ựđáng đa Vi Nam tr thành xu kh th hai trênể ướ ứth gi i. Đi ng Vi chúng ta, hay ph dân châu nói ườ ớchung, cây lúa (tên khoa là Oryza sativa) và là lo ạth ph gũi và đóng vai trò quan tr ng ọtrong dinh ng. Ngay khi còn trong lòng chúng ta đã làm ưỡ ẹquen o, và lên theo cây lúa cùng o. ắvăn hóa nông nghi p, cây lúa và còn là bi ng ượ ủcu ng. Ca dao, kh ng chúng ta có câu “Ng ng o, ườ ạcá c”, hay “Em xinh là xinh nh cây lúa”,...

Nội dung tài liệu

Thuyết minh về cây lúa Việt NamLúa là trong năm lo cây ng th chính th gi i. Đi ươ ớng Vi chúng ta cây lúa không ch là lo cây ng th quý ườ ươ ựmà còn là bi ng trong văn ch ng "bát m","h ượ ươ ướ ạg o". Vi Nam, có kinh nông nghi hàng ngàn ướ ừnăm nay. thi ng th tr tr ng trong nh ng năm ướ ươ ữchi tranh nh ng hi nay, nông nghi ta không ch ướ ỉs xu ra ng ng th đáp ng nhu trong ượ ươ ần mà còn xu kh sang nhi th tr ng trên th gi i. Trong ướ ườ ớđó ngành tr ng lúa ta là trong nh ng ngành ngành ướ ảxu ng th vô cùng quan tr ng và đt đc nh ng thành ươ ượ ựđáng đa Vi Nam tr thành xu kh th hai trênể ướ ứth gi i. Đi ng Vi chúng ta, hay ph dân châu nói ườ ớchung, cây lúa (tên khoa là Oryza sativa) và là lo ạth ph gũi và đóng vai trò quan tr ng ọtrong dinh ng. Ngay khi còn trong lòng chúng ta đã làm ưỡ ẹquen o, và lên theo cây lúa cùng o. ắvăn hóa nông nghi p, cây lúa và còn là bi ng ượ ủcu ng. Ca dao, kh ng chúng ta có câu “Ng ng o, ườ ạcá c”, hay “Em xinh là xinh nh cây lúa”, v.v.. Qua hàng ướ ưnghìn năm ch lúa đã là cây ng th ch nuôi ng các ươ ốth ng Vi cho đn nay. Trong đi ng tinh th con ườ ủng i, cây lúa cũng bó thân thi vô cùng. Đi đó đc th hi ườ ượ ệr rõ trong ngôn ng hàng ngày, trong cách nói, cách đt tên, tên ọt mi ng nh ng ng hai ng ng. đu lúc ườ ươ ừném ng xu ng đng. Thông th ng ném bu sáng thì bu ườ ổchi ng "ng i" đc, là đã bám đc vào đt và nh nề ượ ượ ọđã xuôi ng lên tr i. Bác nông dân hoàn toàn có th yên tâm vì nó ướ ểđã ng đc trong môi tr ng i, đích th nó. Qua hôm sau, ượ ườ ủm nhú lên cao n, đu có chút xanh xanh, ng ta là mầ ườ ạđã "xanh đu". cũng có "gan". "Gan thân non, gãyầ ịnát. Nh không khéo, nh gi "gan" thì nh "ch t". ấxu ng đc vài ba hôm thì lúa đâm i, là bén chân hay "đngố ượ ứchân". Cũng nh ch "ng i" trên, ch "đng chân" chính xác, tư ấhình ng, vì ch vài ba hôm tr do y, cây lúa đu ng ượ ướ ảnghiêng, xiêu o, th chí có cây còn trên a. Gi ướ ờđây đã "đng chân" đc, là cũng gi ng nh ng ta, có ượ ườ ưth đng chân ng vàng, đã ch ch bám trên đt. Khác ớlúc m, cây lúa sinh sôi ng cách "đ nhánh". Nhánh "con" ẻnhánh "cái" thi nhau ra, thành khóm. Vào kho ng tháng ảhai âm ch, kh cánh đng màu xanh. Dáng cây thon th ảm i, lá non đy ng cái gì đy tr xinh n,ề ươ ắd dàng. Đó chính là lúc cây lúa "đang thì con gái", th đp nh ủđi lúa, đi ng i. hôm tr quang mây nh, đng đu làng ườ ầmà trông, cánh đng tr ra bát ngát, đp tranh. th ỳxuân xanh, lúa chuy sang giai đo "tròn mình", "đng cái" "ôm ồđòng". Đòng lúa to nhanh, ng ngày khác. "Lúa ỗchiêm ló đu /H nghe ti ng ph mà lên". ưthu gió hoà ch hôm là lúa tr xong. Nh ng ch ng may kậ ươ ỳkhô thì đòng không tr lên đc, ng ta "ngh n". ượ ườ ẹ"Ngh n" là i, là có cái gì nó ng ng, nh ươ ướ ứtrong lòng... Ngoài ra cũng có th "ngã", "n m" lúc gió ớm to. Ông bà ta nh nh này vì tháng trông cây đã ắđn ngày hái qu ch ng may "ngã" non thì thóc lép ẽl ng, coi nh ng ăn. Còn lúa "n m" c, ngâm vài ngày ướ ướ ộthì thóc tr ng lên, nanh và ngay trên bông. ươ ầnhú tr ng trông xót ru t. Xót ru khoe vui nhau, thóc nhà tôi ớ"nhe răng i" ông Ng nông dân nay c, ch ườ ườ ấphác. Ch ng ph văn gì đâu. Ch vì gũi quá, thân quen ầquá. Ban ngày vác cu ra đng thăm lúa. Ban đêm gi toàn ơth nh ng cây lúa. Lúa là đói no, là ng có th chia ườ ỗni m, bu vui tâm Tr qua chi dài các th đi lúa vào ặđi ng i. Và i, đi ng chan hoà, vào đi lúa thông ườ ườ ờqua nh ng ng nôm na, nh ng tên sinh đng trên. Cây lúa ểg gũi ng nông dân cũng nh tre, khóm chu i. ườ ậth đm tình ng và quê, càng ng a, ng gió, càng ườ ươn ng nàn hoà quy thân th ng. Nông nghi Vi Nam mang ươ ốdáng ­n công nghi lúa bao đi nay cho nên ướ ướ ờcây lúa bó ,g gũi ng Vi t,h Vi là dĩ nhiên. ườ ướđây là đo thuy minh cây lúa mà mình đc,b có ượ ạth tham kh thêm: ngàn đi nay,cây lúa đã bó con ớng i,làng quê Vi nam.Và đng th cũng tr thành tên cho ườ ộn văn minh­n văn minh lúa c. Cây lúa không ch mang ướ ựno mà còn tr thành nét đp trong đi ng văn hóa và tinh ốth n.h lúa và ng nông dân cù,m là ng màu không ườ ảth thi trong tranh đng quê Vi nam hi nay và mãi mãi ệv sau Là cây tr ng thu nhóm ngũ c,lúa cũng là cây ng th ươ ựchính ng dân VN nói riêng và ng dân châu nói chung.Câyủ ườ ườlúa ,h đã tr nên thân thu gũi đn bao đi nay ờng dân VN coi đó là ph không th thi trong cu ng.T ườ ừnh ng đn gi đn các ti quan tr ng không th ểthi góp cây lúa,ch có đi nó đc ch bi ng ượ ướ ạnày hay ng khác.Không ch gi vai trò to trong đi ng kinh ốt ,xã mà còn có giá tr ch ,b lich phát tri cây lúa ủg ch phát tri dân VN,in trong ng th ờk thăng tr đt c.Tr đây cây lúa ch đem no ướ ướ ạđ cho con ng i, thì ngày nay nó còn có th làm giàu cho ng ườ ườnông dân và cho đt chúng ta bi bi nó thành th ướ ứhàng hóa có giá tr Vi Nam là cái nôi văn minh lúa ền c,h li phát tri dân c.....cho đn nay ướ ếv là kinh c.ẫ ướTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến