loading
back to top

Thì Tương lai tiếp diễn và Thì Tương lai hoàn thành Tiếng Anh

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-09-29 21:05:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

93
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Thì Tương lai tiếp diễn và Thì Tương lai hoàn thành Tiếng Anh

Thì Tương lai tiếp diễn và Thì Tương lai hoàn thành Tiếng Anh

Thì Tương lai tiếp diễn và Thì Tương lai hoàn thành Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung

Doc24.vnThì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai hoàn thành(The Future Continuous The Future Perfect)Thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành cũng là thì có tần suất xuất hiện rất caotrong đề thi chính thức của Kỳ thi TOEIC Thì Tương lai tiếp diễn hay xuất hiện trong phần VI -Text completion và thì Tương lai hoàn thành xuất hiện nhiều trong phần Sentencecompletion. Để hiểu rõ hơn về thì này, các bạn có thể theo dõi bảng so sánh dưới đây, đặc biệt chútrọng đến phần Signal words dấu hiệu nhận biết thì. Dạng thức Thì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai hoàn thành (The Future Continuous &The Future Perfect):THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH1. Công thức chung will be V-ing Ex: Willyou be waitingfor her when herplane arrives tonight? Don't phone me between and 8.We'll be having dinner then. 1. Công thức chung will have Pii Ex:The film will already have startedbythe time we get to the cinema. Chức năng và cách sử dụng Thì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai hoàn...

Nội dung tài liệu

Doc24.vnThì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai hoàn thành(The Future Continuous The Future Perfect)Thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành cũng là thì có tần suất xuất hiện rất caotrong đề thi chính thức của Kỳ thi TOEIC Thì Tương lai tiếp diễn hay xuất hiện trong phần VI -Text completion và thì Tương lai hoàn thành xuất hiện nhiều trong phần Sentencecompletion. Để hiểu rõ hơn về thì này, các bạn có thể theo dõi bảng so sánh dưới đây, đặc biệt chútrọng đến phần Signal words dấu hiệu nhận biết thì. Dạng thức Thì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai hoàn thành (The Future Continuous &The Future Perfect):THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH1. Công thức chung will be V-ing Ex: Willyou be waitingfor her when herplane arrives tonight? Don't phone me between and 8.We'll be having dinner then. 1. Công thức chung will have Pii Ex:The film will already have startedbythe time we get to the cinema. Chức năng và cách sử dụng Thì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai hoàn thành (TheFuture Continuous The Future Perfect):THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH1. Diễn đạt một hành động đang xảy ratại một thời điểm xác định trong tươnglai Ex:- will be sending in my applicationtomorrow- Next week at this time, youwill belyingon the beach 2. Signal words: 1. Diễn đạt một hành động sẽ hoàn thành trướcmột hành động khác trong tương lai Ex: She will have finishedwriting the reportbefore o'clock- Theywill have completed the building by theend of this year 2. Signal words by the time, by the end of.., before+ future timeDoc24.vnAt this time tomorrow, at this momentnext year, at present next friday, at 5p.m tomorrow... INCOMPLETE SENTENCE1. The sun (not rise) by o'clock. A. Will not have risen B. Will have not risen C. Will risen2. (do you) the washing up by six o'clock? A. Will you have done B. Will have you done C. Will do3. Our boss (not leave) the office yet. A. Will not have left B. Will have not left C. Will not leave4. (buy she) the new car? A. Will have she bought B. Will has she bought C. Will she have boughtĐáp án:1. A2. A3. ADoc24.vn4. CTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến